Phân Tích Mã P0091 Trên Dòng Xe Isuzu D-max 2011

 

Phân Tích Mã P0091 Trên Dòng Xe Isuzu D-max 2011

OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết Phân Tích Mã P0091 Trên Dòng Xe Isuzu D-max 2011.

P0091: Fuel Rail Pressure Regulator 1 Control Circuit Low Voltage – Lỗi Mạch Điều Khiển Van Điều Áp Nhiên Liệu Số 1 Điện Áp Thấp

Phân Tích Mã P0091 Trên Dòng Xe Isuzu D-max 2011

1. Mô tả chung

Bộ điều chỉnh áp suất đường ống phân phối nhiên liệu (FRP – Fuel Rail Pressure Regulator) được lắp vào bơm cao áp và kiểm soát lượng nhiên liệu được bơm đến ống phân phối nhiên liệu. Bộ điều chỉnh FRP ở trạng thái bình thường thì mở hoàn toàn, khi có dòng điện được cấp đến thì van sẻ mở nhỏ lại. Hộp điều khiển động cơ (ECM – Engine Control Modun) tính toán áp suất đường ống phân phối nhiên liệu cần thiết, lưu lượng dòng nhiên liệu và so sánh áp suất nhiên liệu cần thiết đã tính với giá trị thực tế để xác định vị trí điều chỉnh mở van FRP. Khi áp suất nhiên liệu thực tế cao hơn giá trị mong muốn, van FRP sẽ đóng hoàn toàn để giảm lưu lượng dòng nhiên liệu. Nếu ECM phát hiện dòng điện phản hồi điều chỉnh FRP quá thấp hoặc cao, mã lỗi P0091 hoặc P0092 sẽ được đặt.

2. Điều kiện suất hiện mã lỗi

•    Điện áp bình lớn hơn 9V.
•    Chìa khóa điện bật ON.

3. Điều kiện thiết lập mã lỗi

•    Hộp ECM phát hiện dòng phản hồi từ van FRP nhỏ hơn 100mA hoặc lớn hơn 100mA dưới giá trị tiêu chuẩn. (Mã lỗi P0091).
•    Hộp ECM phát hiện dòng phản hồi từ van FRP luôn lớn hơn 2450mA hoặc lớn hơn 1000mA so với giá trị tiêu chuẩn. (Mã lỗi P0092).

4. Triệu chứng khi xuất hiện mã lỗi

•    Đèn báo lỗi động cơ sáng.
•    Hộp ECM giảm lượng phun nhiên liệu.
•    Hộp ECM ngắt số lần phun mồi.
•    Hộp ECM ngắt chức năng giám sát hành trình.

5. Điều kiện xóa mã lỗi

•    Kết nối lại tất cả các giắc điện.
•    Điện áp bình lớn hơn 9V.
•    Chìa khóa điện bật ON.
•    Động cơ không hoạt động.
•    Sử dụng thiết bị chẩn đoán để tiến hành xóa mã lỗi. Lưu ý khi xóa mã lỗi sẽ xóa hết tất cả các dữ liệu đóng băng kèm theo mã lỗi.

6. Hỗ trợ chẩn đoán

•    Nếu điện áp van FRP cao thì là ngắn mạch với dương, động cơ tắt và sẽ không khởi động được.
•    Nếu điện áp FRP thấp thì là ngắn mạch với mass, động cơ tắt hoặc sẽ không khởi động được.

7. Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã P0091 Trên Dòng Xe Isuzu D-max 2011

8. Vị trí hệ thống

Phân Tích Mã P0091 Trên Dòng Xe Isuzu D-max 2011

1.    Cảm biến áp suất nhiên liệu (FRP).
2.    Van điều áp nhiên liệu.
3.    Đường ống cao áp phân phối nhiên liệu.

9. Giắc kết nối

Phân Tích Mã P0091 Trên Dòng Xe Isuzu D-max 2011

Giắc hộp điều khiển động cơ (E-94 – giắc màu đen)
Số thứ tự chân Màu dây Chức năng
82 Trắng Tín hiệu cảm biến FRP
87 Đỏ Điện áp 5V cảm biến FRP
89 Xanh/đỏ Mass bộ điều áp nhiên liệu
90 Trắng Tín hiệu cảm biến FRP
97 Xanh/đỏ Mass bộ điều áp nhiên liệu
100 Đen Mass bọc chống nhiểu đường dây
101 Đen Mass cảm biến FRP
105 Đen/vàng Dương bộ điều áp nhiên liệu
113 Đen/vàng Dương bộ điều áp nhiên liệu

Phân Tích Mã P0091 Trên Dòng Xe Isuzu D-max 2011

Giắc van điều áp nhiên liệu (E-50 – giắc màu xám)
Số thứ tự chân Màu dây Chức năng
1 Đen/vàng Dương bộ điều áp nhiên liệu
2 Xanh/đỏ Mass bộ điều áp nhiên liệu

Phân Tích Mã P0091 Trên Dòng Xe Isuzu D-max 2011

Giắc cảm biến áp suất nhiên liệu (E-48 – giắc màu đen)
Số thứ tự chân Màu dây Chức năng
1 Đen Mass cảm biến FRP
2 Trắng Tín hiệu cảm biến FRP
3 Đỏ Điện áp 5V cảm biến FRP

10. Quy trình kiểm tra mạch điện và hệ thống

Bước Tiến hành Thông số Không
1 Có thực hiện chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ? - Đi đến bước 2 Tiến hành chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ
2 1. Kết nối thiết bị chẩn đoán.
2. Tắt khóa điện OFF trong 30 giây.
3. Khởi động động cơ.
4. Kiểm tra mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.
Mã lỗi có xuất hiện?
- Đi đến bước 3 Đi đến hỗ trợ chẩn đoán
3 Kiểm tra thông số phản hồi của van điều áp ống rail (FRP) bằng thiết bị chẩn đoán.
Thống số trong thiết bị chẩn đoán có lớn hơn giá trị chuẩn?
300 mA Đi đến bước 4 Đi đến bước 5
4 Thống số trong thiết bị chẩn đoán có lớn hơn giá trị chuẩn ở bước 4? 1300 mA Đi đến bước 7 Đi đến bước 5
5 1. Tắt khóa điện OFF trong 30 giây.
2. Ngắt kết nối giắc điện van FRP.
3. Nối đèn thử giữa chân nguồn dương (chân số 1 của giắc E-50) và mass thân xe.
4. Bật ON chìa, động cơ tắt. Không khởi động động cơ.
Đèn thử sáng sau đó tắt?
- Đi đến bước 6 Đi đến bước 9
6 1. Tắt khóa điện OFF trong 30 giây.
2. Ngắt kết nối giắc điện van FRP.
3. Nối đèn thử giữa chân nguồn dương (chân số 2 của giắc E-50) và cực dương bình.
4. Bật ON chìa, động cơ tắt. Không khởi động động cơ.
Đèn thử sáng sau đó tắt?
- Đi đến bước 11 Đi đến bước 10
7 1. Kiểm tra đường dây từ hộp ECM (chân số 105 và 113 của giắc E-94) và giắc van FRP (chân số 1 của giắc E-50) có bị ngắn mạch với dương.
2. Sửa chữa hỏng mạch điện.
Có tìm ra và sửa chữa các hư hỏng trên?
- Đi đến bước 15 Đi đến bước 14
8 1. Kiểm tra đường dây từ hộp ECM (chân số 89 và 97 của giắc E-94) và giắc van FRP (chân số 2 của giắc E-50) có bị ngắn mạch với mass.
2. Sửa chữa hỏng mạch điện.
Có tìm ra và sửa chữa các hư hỏng trên?
- Đi đến bước 15 Đi đến bước 14
9 1. Kiểm tra đường dây từ hộp ECM (chân số 105 và 113 của giắc E-94) và giắc van FRP (chân số 1 của giắc E-50) có các hư hỏng.
•    Hở mạch
•    Ngắn mạch với mass
•    Ngắn mạch với đường dây mass
•    Điện trở cao
2. Sửa chữa hỏng mạch điện.
Có tìm ra và sửa chữa các hư hỏng trên?
- Đi đến bước 15 Đi đến bước 12
10 1. Kiểm tra đường dây từ hộp ECM (chân số 89 và 97 của giắc E-94) và giắc van FRP (chân số 2 của giắc E-50) có các hư hỏng.
•    Hở mạch
•    Ngắn mạch với điện áp bình hoặc điện áp chìa khóa
•    Điện trở cao
2. Sửa chữa hỏng mạch điện.
Có tìm ra và sửa chữa các hư hỏng trên?
- Đi đến bước 15 Đi đến bước 12
11 1. Kiểm tra giắc điện tiếp xúc kém của van FRP (chân số 1 và số 2 của giắc E-50).
2. Sửa chữa các hư hỏng.
Có tìm ra và sửa chữa các hư hỏng trên?
- Đi đến bước 15 Đi đến bước 13
12 1. Tắt khóa điện OFF.
2. Ngắt kết nối giắc hộp ECM.
3. Kiểm tra giắc điện tiếp xúc kém của giắc hộp ECM (chân số 89, 97, 105 và 113 của giắc E-94).
4. Sửa chữa các hư hỏng.
Có tìm ra và sửa chữa các hư hỏng trên?
- Đi đến bước 15 Đi đến bước 14
13 Thay thế van FRP. Tiến hành đi đến thay thế bơm cao áp.
Đã hoàn thành việc thay thế?
- Đi đến bước 15 -
14 Quan trọng: Thay thế hộp ECM phải cài lại chương trình và học lại.
Thay thế hộp ECM.
Đã hoàn thành việc thay thế?
- Đi đến bước 15 -
15 1. Cắm lại tất cả giắc điện.
2. Xóa mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.
3. Tắt khóa điện trong 30 giây.
4. Khởi động động cơ.
5. Tiến hành quét lại mã lỗi. Có thể cho xe làm việc theo thông số trong dữ liệu đóng băng được ghi lại.
Mã lỗi có xuất hiện lại không?
- Đi đến bước 3 Đi đến bước 16
16 Quan sát thông tin mã lỗi trên thiết bị chẩn đoán.
Xuất hiện bất kì mã lỗi nào bạn chưa chẩn đoán?
- Đi đến quy trình mã lỗi đó Hệ thống OK

Xem thêm các phần trước:

Cảm ơn Anh/Em đã quan tâm theo dõi.

Hy vọng với bài Phân Tích Mã P0091 Trên Dòng Xe Isuzu D-max 2011 hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Đào Tạo Chuyên Sâu Chẩn Đoán Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành

Các quy trình và từng bước chi tiết cho việc chẩn đoán trên xe thực tế được bật mí tại ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi