Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 82) - Hệ Thống Lái Hoạt Động Như Thế Nào?

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 82) -  Hệ Thống Lái Hoạt Động Như Thế Nào?

TIÊNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ QUA HÌNH ẢNH (PHẦN 16) - HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 82) -  Hệ Thống Lái Hoạt Động Như Thế Nào?

Steering column: Trục lái
Universal joint: Khớp các đăng
Rack housing: Thước lái

The steering system converts the rotation of the steering wheel into a swivelling movement of the road wheels in such a way that the steering-wheel rim turns a long way to move the road wheels a short way.

There are two steering systems in common use - the rack and pinion and the steering box.

Hệ thống lái chuyển đổi vòng quay của vô lăng theo chuyển động xoay vòng của bánh xe sao cho vô lăng quay một quãng dài để di chuyển bánh xe một quãng ngắn.

Có hai loại hệ thống lái thường được sử dụng – hệ thống thanh răng-bánh răng và hệ thống hộp lái.

The rack-and-pinion systemHệ thống thanh răng-bánh răng

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 82) -  Hệ Thống Lái Hoạt Động Như Thế Nào?

Pinion: Bánh răng
Rack: thanh răng

At the base of the steering column there is a small pinion (gear wheel) inside a housing. Its teeth mesh with a straight row of teeth on a rack - a long transverse bar.

Turning the pinion makes the rack move from side to side. The ends of the rack are coupled to the road wheels by track rods.

This system is simple, with few moving parts to become worn or displaced, so its action is precise.

A universal joint in the steering column allows it to connect with the rack without angling the steering wheel awkwardly sideways.

Ở đầu ra của trục lái có một bánh răng nhỏ bên trong thước lái. Răng của bánh răng ăn khớp với một thanh răng dài.

Chuyển động quay của bánh răng làm thanh răng di chuyển từ bên này sang bên kia. Hai đầu của thanh răng được nối với bánh xe bằng rô tyun.

Đây là hệ thống đơn giản, với ít bộ phận chuyển động bị mài mòn hoặc bị chuyển dịch, vì thế hệ thống này hoạt động rất chính xác.

Một khớp nối các đăng với trục lái cho phép kết nối với thanh răng mà không cần phải xoay tay lái một cách khó khăn.

The steering-box system Hệ thống hộp lái

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 82) -  Hệ Thống Lái Hoạt Động Như Thế Nào?

Steering box: Hộp lái
Drop arm: Đòn quay
Idler arm: Cần dẫn hướng

At the base of the steering column there is a worm gear inside a box. A worm is a threaded cylinder like a short bolt. Imagine turning a bolt which holding a nut on it; the nut would move along the bolt. In the same way, turning the worm moves anything fitted into its thread.

Depending on the design, the moving part may be a sector (like a slice of a gear wheel), a peg or a roller connected to a fork, or a large nut.

Ở đầu ra của trục lái có một thanh xoắn bên trong hộp. Thanh xoắn là một xy lanh ren như một bu lông ngắn. Hãy tưởng tượng như một bu lông giữ đai ốc, đai ốc có thể di chuyển dọc theo bu lông. Cũng giống như vậy, bánh răng xoắn có thể di chuyển bất cứ vật khi khớp ren.

Tùy theo thiết kế, phần di chuyển có thể là một thanh trượt (giống như một mặt của bánh răng), một cái then hoặc một con lăn được nối với cái chạc, hoặc một con ốc lớn.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 82) -  Hệ Thống Lái Hoạt Động Như Thế Nào?
In worm-and-peg steering the worm moves the drop arm by means of a peg connected to a fork.
Trong cơ cấu lái thanh xoắn và chốt xoay, thanh xoắn di chuyển đòn quay bằng một chốt xoay nối với chạc.

The nut system has hardened balls running inside the thread between the worm and the nut. As the nut moves, the balls roll out into a tube that takes them back to the start; it is called a recirculating-ball system.

The worm moves a drop arm linked by a track rod to a steering arm that moves the nearest front wheel.

Hệ thống khớp nối có viên bi cứng di chuyển bên trong khớp ren giữa thanh xoắn và khớp nối. Khi khớp nối di chuyển, viên bi sẽ lăn theo đường ren về phía đầu vào, nó được gọi là hệ thống trục lái bi.

Thanh xoắn di chuyển đòn quay liên kết bởi rô tuyn tới đòn lái để di chuyển bánh xe về phía gần nhất.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 82) -  Hệ Thống Lái Hoạt Động Như Thế Nào?
In recirculating-ball steering, the thread between the worm and nut is filled with balls.
Trong hệ thống trục lái bi, khớp ren giữa thanh xoắn và khớp nối ăn khớp với nhau bằng viên bi.

A central track rod reaches to the other side of the car, where it is linked to the other front wheel by another track rod and steering arm. A pivoted idler arm holds the far end of the central track rod level. Arm layouts vary.

The steering-box system has many moving parts, so is less precise than the rack system, there being more room for wear and displacement.

Một thanh lái ngang trung tâm dẫn tới từ phía bên kia xe, nơi nó được liên kết với bánh xe trước bằng rô tuyn và đòn lái. Một cần dẫn hướng quay được giữ ở đầu cuối của thanh lái ngang. Cần dẫn hướng biến thiên.

Hệ thống hộp lái có nhiều bộ phận chuyển động, vì thế độ chính xác kém hơn hệ thống lái thanh răng, sẽ bị nhiều hư hỏng về hao mòn và bị chuyển dịch.

   ►  BẢNG MÃ LỖI TRÊN XE GẮN MÁY

 

Xem các phần trước:


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Phân Tích Mã Lỗi P1219 Trên Hyundai County 2014 D4DD

Van điều khiển cung cấp (SCV) là Solenoid. ECM điều khiển thời điểm mở và đóng van, kiểm soát lượng ..

Tháo Lắp Bơm Nhiên Liệu Cao Áp

Tiếp xúc với nhiên liệu cao áp có thể gây ra thương tích cá nhân hoặc thiệt mạng. Chờ 60 ..

Đánh Giá Các Dòng Máy Chẩn Đoán Autel Cùng OBD Việt Nam

Autel là một trong những nhà sản xuất và cung cấp các công cụ chẩn đoán, thiết bị và phụ ..

Phân Tích Mã Lỗi P0091 Trên Mazda Động Cơ L4-2.5L

Khi PCM điều khiển van solenoid điều áp tắt, nhưng điện áp mạch điều khiển van solenoid điều áp thấp ..

Chuyển Giao Fcar C8-W Cho Anh Trọng Ở Quận 12

Là dòng máy chẩn đoán đa năng vừa được ra mắt vào giữa tháng 3 năm 2020, với những ưu ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi