Phân Tích Mã Lỗi P0171, P0222 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

 

Phân Tích Mã Lỗi P0171, P0222 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

Phân Tích Mã Lỗi P0171, P0222 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

Mã Lỗi P0171 (45): Fuel System Too Lean – Hệ Thống Nhiên Liệu Quá Nghèo
Mã Lỗi P0222: Throttle Petal Sensor B Circuit Low Voltage – Lỗi Mạch Cảm Biến Bướm Ga “B” Điện Áp Thấp

Phân Tích Mã Lỗi P0171, P0222 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

   ► MÔ MEN XOẮN LÀ GÌ, CÔNG SUẤT VÀ Ý NGHĨA TRÊN Ô TÔ

I. Mã Lỗi P0171 (45): Fuel System Too Lean – Hệ Thống Nhiên Liệu Quá Nghèo

CHÚ Ý:
     •    Trước khi khắc phục mã lỗi, ghi lại tất cả dữ liệu đóng băng và dữ liệu động hiện tại, và xem lại các mô tả chung của mã lỗi.
     •    Nếu có các mã lỗi bên dưới xuất hiện cùng thời gian với mã lỗi P0171 thì cần khắc phục các mã lỗi đó trước khi xử lí mã lỗi P0171.

-    P0102, P0103: Mass air flow (MAF) sensor – Lỗi cảm biến lưu lượng khí nạp (MAF).
-    P0107, P0108: Manifold absolute pressure (MAP) sensor – Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp (MAP).
-    P0133, P1157, P2238, P2252, P2A00: Air fuel ratio (A/F) sensor (Sensor 1) – Lỗi cảm biến tỉ lệ hòa khí (A/F) (HO2S1).
-    P0134, P0135: Air fuel ratio (A/F) sensor (Sensor 1) heater - Lỗi dây xấy của cảm biến tỉ lệ hòa khí (A/F) (HO2S1).
-    P0137, P0138: Secondary HO2S (Sensor 2) – Lỗi cảm biến Oxy số 2 (HO2S2).
-    P0141: Secondary HO2S (Sensor 2) heater – Lỗi dây xấy của cảm biến Oxy số 2 (HO2S2).
-    P2646, P2647, P2648, P2649: VTEC system – Lỗi hệ thống điều khiển trục cam biến thiên (VTEC).
-    P0401, P0404, P0406, P2413: Exhaust gas recirculation (EGR) system – Lỗi hệ thống Luân hồi khí xả (EGR).
-    P0443: EVAP canister purge valve – Lỗi hệ thống thu hồi hơi xăng (EVAP).

Kiểm tra áp suất nhiên liệu.

Phân Tích Mã Lỗi P0171, P0222 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

Sử dụng thiết bị đo áp suất nhiên liệu để kiểm tra áp suất nhiên liệu của hệ thống. Áp suất nhiên liệu là 330-380 kPa (3,4-3,9 kgf / cm 2 , 48-55 psi).

Liệu áp suất nhiên liệu có đủ không?

: Đi đến bước 2.
KHÔNG:
•    Nếu áp suất quá cao, thay thế bộ điều áp nhiên liệu, sau đó đi đến bước 10.
•    Nếu áp suất quá thấp, kiểm tra bơm nhiên liệu, đường ống nạp nhiên liệu và bộ lọc nhiên liệu. Nếu có thể, thay van điều áp nhiên liệu. Sau đó đi đến bước 10.

Kiểm tra rò rỉ chân không tại các bộ phận sau.

•    Van PCV
•    Ống PCV
•    Van EVAP
•    Bướm ga
•    Đường ống nạp
•    Đường ống bầu trợ lực phanh.
•    Bầu trợ lực phanh

Các bộ phận có ổn không?

: Đi đến bước 3.
KHÔNG: Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận có rò rỉ, sau đó đi đến bước 10.

Tắt công tắc điện.

Ngắt đường ống chân không (A) khỏi van EVAP (B) trên thân bướm ga và nối bơm chân không/ống đo vào ống.

Ngắt đường ống chân không (A) khỏi van EVAP (B) trên thân bướm ga và nối bơm chân không/ống đo vào ống.

Rút chân không trong đường ống.

Có giữ được áp suất chân không không?

- Đi đến bước 6.
KHÔNG - Thay van EVAP, sau đó đi đến bước 10.

Khởi động động cơ. Giữ tốc độ động cơ ở 3.000 vòng/phút cho đến khi quạt làm mát quay, sau đó giữ cho động cơ nổ không tải.

Kiểm tra các điều kiện sau:

•    Cảm biến nhiệt độ nước (ECT) trên 80°C (176°F).
•    Tay số ở vị trí P hoặc N.
•    Tất cả các phụ tải điện đã tắt.

Theo dõi thông số tốc độ động cơ trong DATA LIST của thiết bị chẩn đoán, và giữ tốc độ động cơ ở 4.500 vòng/phút. Khi đạt được tốc độ động cơ, giữ bàn đạp ga ổn định hơn 10 giây.

Có phải tốc độ động cơ thay đổi hơn 100 vòng/phút?

- Lặp lại bước 8.
KHÔNG - Đi đến bước 9.

Trong khi giữ tốc độ động cơ 4.500 vòng/phút, kiểm tra thông số cảm biến MAP trong DATA LIST của thiết bị chẩn đoán.

Thông số cảm biến MAP khoảng 14-20 gm/s ?

- Kiểm tra khe hở nhiệt xu páp và điều chỉnh lại nếu cần. Nếu khe hở nhiệt trong khoảng cho phép, thay thế các kim phun, sau đó đi đến bước 10.
KHÔNG - Thay thế cảm biến MAP, sau đó đi đến bước 10.

Công tắt điện bật ON.

Reset lại hộp điều khiển động cơ ECM/PCM với thiết bị chẩn đoán.

Nâng cấp hộp điều khiển động cơ ECM/PCM.

Khởi động động cơ. Giữ tốc độ động cơ ở 3.000 vòng/phút cho đến khi quạt làm mát quay, sau đó giữ cho động cơ nổ không tải.

Kiểm tra các điều kiện sau:

•    Cảm biến nhiệt độ nước (ECT) trên 80°C (176°F).
•    Tay số ở vị trí P hoặc N.
•    Tất cả các phụ tải điện đã tắt.

LƯU Ý: Mã lỗi P0171 hoặc P0172 có thể mất đến 80 phút lái xe để mã lỗi có thể xuất hiện lại. Sử dụng thiết bị chẩn đoán để giám sát sự cắt nhiên liệu dài hạn (LT FUEL TRIM) hoặc mức trung bình của nhiên liệu và không khí (AF FB AVE). Nếu lượng cắt nhiên liệu dài hạn/lượng trung bình nhiên liệu và không khí trong khoảng 0,80-1,20 thì không có vấn đề gì tại thời điểm này.

Kiểm tra mã lỗi với thiết bị chẩn đoán.

Các mã lỗi hiện tại hoặc mã lỗi tức thời có xuất hiện không?

- Nếu xuất hiện mã lỗi P0171 hoặc P0172, hãy chuyển đến bước 1. Nếu có bất kỳ mã lỗi nào khác xuất hiện, hãy khắc phục mã lỗi đó trước.
KHÔNG – Quy trình chẩn đoán kết thúc.

II. Mã Lỗi P0222: Throttle Petal Sensor B Circuit Low Voltage – Lỗi Mạch Cảm Biến Bướm Ga “B” Điện Áp Thấp

CHÚ Ý:
•    Trước khi khắc phục mã lỗi, ghi lại tất cả dữ liệu đóng băng và dữ liệu động hiện tại, và xem lại các mô tả chung của mã lỗi.

Công tắt điện bật ON.

Xóa các mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.

Kiểm tra thông số điện áp cảm biến bướm ga “B” trong DATA LIST của thiết bị chẩn đoán.

Điện áp khoảng 0.3 V hoặc ít hơn?

- Đi tới bước 4.
KHÔNG – Cảm biến bướm ga “B” đang hoạt động tốt tại thời điểm này. Kiểm tra lại các giắc điện tiếp xútc kém hoặc bẩn, kiểm tra chập chờn trên đường dây.

Kiểm tra mã lỗi với thiết bị chẩn đoán.

Mã lỗi P0122 và P0222 có xuất hiện cùng lúc không?

- Đi tới 10.
KHÔNG - Đi đến bước 5.

Công tắt điện tắt OFF.

Ngắt kết nối giắc bướm ga.

Ngắt kết nối giắc hộp điều khiển động cơ ECM/PCM (Giắc C 44 pin).

Sử dụng đồng hồ đo điện.

Sử dụng than đo điện trở. Đo điện trở giữ chân số 3 trên giắc bướm ga với mass thân xe.

Phân Tích Mã Lỗi P0171, P0222 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

Có thông mạch với mass không?

- Sửa chữa ngắn mass đường dây từ giắc bướm ga đến giắc hộp động điều khiển động cơ, rồi tới bước 18.
KHÔNG - Đi đến bước 23.

Công tắt điện bật ON. Sử dụng than đo điện áp. Đo điện áp giữa chân số 2 của giắc cảm biến bướm ga với mass thân xe.

Phân Tích Mã Lỗi P0171, P0222 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

Có điện áp khoảng 5V ?

- Đi đến bước 16.
KHÔNG - Đi đến bước 11.

Công tắt điện tắt OFF.

Sử dụng đồng hồ đo điện.

Ngắt kết nối giắc hộp điều khiển động cơ ECM/PCM (Giắc C 44 pin).

Ngắt kết nối giắc bướm ga.

Sử dụng than đo điện trở. Đo điện trở đường dây từ chân số 2 của giắc bướm ga đến chân số 12 của giắc hộp điều khiển động cơ (Giắc C 44 pin).

Phân Tích Mã Lỗi P0171, P0222 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

Có thông mạch đường dây không?

- Đi đến bước 23.
KHÔNG - Sửa chữa hở mạch đường dây từ giắc bướm ga đến giắc hộp điều khiển động cơ, rồi tới bước 18.

Công tắt điện tắt OFF.

Thay thế bướm ga.

Cấm lại tất cả các giắc kết nối.

Công tắt điện bật ON.

Reset lại ECM/PCM bằng thiết bị chẩn đoán.

Học lại hoặc nâng cấp hộp điều khiển động cơ ECM/PCM.

Kiểm tra mã lỗi với thiết bị chẩn đoán.

Các mã lỗi hiện tại hoặc mã lỗi tức thời có xuất hiện không?

- Nếu xuất hiện mã lỗi P0222, hãy chuyển đến bước 1. Nếu có bất kỳ mã lỗi nào khác xuất hiện, hãy khắc phục mã lỗi đó trước.
KHÔNG – Quy trình chẩn đoán kết thúc.

Nâng cấp ECM/PCM nếu nó có phiên bản cập nhật mới hoặc thay thế hộp ECM/PCM đã biết.

Kiểm tra mã lỗi với thiết bị chẩn đoán.

Các mã lỗi hiện tại hoặc mã lỗi tức thời có xuất hiện không?

- Nếu mã lỗi P0222 xuất hiện thì tiến hành kiểm tra các giắc điện ở bướm ga và ở hộp điều khiển động cơ kết nối kém, sau đó đi đến bước 1. Nếu có bất kỳ mã lỗi nào khác xuất hiện cùng thì tiến hành khắc phục mã lỗi đó trước.
KHÔNG - Nếu hộp ECM/PCM được nâng cấp hoàn tất. Nếu hộp ECM/PCM đã được thay thế mới, thì thay thế lại hộp ECM/PCM ban đầu. Quá trình kiểm tra kết thúc.

TIÊNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ QUA HÌNH ẢNH (PHẦN 16) - HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI

Xem thêm các phần trước:


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi