Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

 

Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

MÔ MEN XOẮN LÀ GÌ, CÔNG SUẤT VÀ Ý NGHĨA TRÊN Ô TÔ

Mã lỗi P0137: O2 Sensor Circuit Low Voltage Sensor 2 - Lỗi mạch cảm biến O2 điện áp thấp, cảm biến số 2
Mã lỗi P0141: O2 Sensor 2 Heater Circuit Malfunction Bank - Lỗi mạch cảm biến O2, cảm biến số 2

Mã lỗi P0137 - P0141 trên Honda Civic 2016

I. Mã lỗi P0137: O2 Sensor Circuit Low Voltage Sensor 2 - Lỗi mạch cảm biến O2 điện áp thấp, cảm biến số 2

CHÚ Ý: Trước khi khắc phục sự cố, ghi lại tất cả giữ liệu đóng băng.

1. Kiểm tra lại vấn đề

 • Bật công tắc ON.
 • Xóa DTC bằng máy chẩn đoán.
 • Nổ máy. Giữ tốc độ động cơ ở 3.000 vòng / phút cho đến khi quạt tản nhiệt bật lên, sau đó để nó ở chế độ không tải.
 • Kiểm tra cảm biến O2 trong dữ liệu động của máy chẩn đoán.

Điện áp ở mức 0,29 V hoặc thấp hơn không?

:  Đi đến bước 2.
KHÔNG: Mất tín hiệu hoặc điện áp thấp. Kiểm tra các kết nối kém hoặc bị lỏng giắc của cảm biến O2 (Cảm biến 2) và ECM / PCM.

Sơ đồ mạch điện trong quá trình kiểm tra mã lỗi P0137

2. Kiểm tra dây đoản mạch

 • Tắt công tắc OFF.
 • Ngắt kết nối đầu nối cảm biến O2 (Cảm biến 2).
 • Bật công tắc ON .
 • Kiểm tra cảm biến O2 trong phần dữ liệu của máy chẩn đoán.

Điện áp ở mức 0,29 V hoặc thấp hơn không?

: Đi đến bước 3.
KHÔNG: Đi đến bước 4.

3. Kiểm tra kết nối của cảm biến

 • Tắt công tắc OFF.
 • Kết nối với máy chẩn đoán.
 • Ngắt kết nối đầu nối ECM / PCM.
 • Kiểm tra sự kết nối với cảm biến O2 (Cảm biến 2) đầu nối số 4 với số 1 là mass của cảm biến.

Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

4. Kiểm tra giắc kết nối của cảm biến O2 (cảm biến số 2)

 • Tắt công tắt OFF.
 • Thay cảm biến O2 (Cảm biến 2).

Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

 • Kết nối tất cả các giắc.
 • Bật công tắc ON.
 • Học lại giá trị cho hộp ECM / PCM.
 • Học lại giá trị không tải ECM / PCM.

5. Học lại các giá trị không tải

 • Thay thế ECM / PCM.
 • Đặt lại ECM / PCM.
 • Cập nhật ECM / PCM.
 • Thay thế hoặc vệ sinh bướm ga.

LƯU Ý: Xóa DTC bằng máy chẩn đoán.

 • Đảm bảo tất cả các thiết bị điện (A / C, âm thanh, đèn chiếu, vv) đều tắt.
 • Học lại giá trị ECM / PCM với máy chẩn đoán.
 • Bật công tắc đánh lửa ON, và đợi 2 giây.
 • Nổ máy. Giữ tốc độ động cơ ở 3.000 vòng / phút ở chế độ không tải cho đến khi quạt tản nhiệt bật hoặc cho đến khi nhiệt độ làm mát động cơ đạt đến 90 ° C (194 ° F).
 • Để động cơ không hoạt động trong khoảng 5 phút với bướm ga đóng hoàn toàn.

LƯU Ý: Nếu quạt tản nhiệt bật, thời gian chạy trong 5 phút.

 • Xác minh trên danh sách dữ liệu máy chẩn đoán đã học được giá trị.
  • Nổ máy. Giữ tốc độ động cơ ở 3.000 vòng / phút cho đến khi quạt tản nhiệt bật lên, sau đó để nó chạy không tải.
  • Kiểm tra, lái xe theo các điều kiện sau:
 • Cảm biến nhiệt độ trên 80°C (176°F)
 • Hộp số ở vị trí D.
 • Tốc độ động cơ từ 1.500 - 3.000 rpm.
 • Lái xe khoảng 1 phút trở lên.

Kiểm tra mã lỗi tạm thời có xảy ra không?

: Nếu mã lỗi P0137 được hiển thị, kiểm tra các kết nối kém hoặc các đầu cuối lỏng ở cảm biến O2 (Cảm biến 2) và ECM / PCM, quay lại bước 1. Nếu có bất kỳ mã lỗi hoặc mã lỗi tạm thời nào được chỉ định, hãy đi tới sự khắc phục sự cố của mã lỗi đã chỉ định.
KHÔNG: Đi đến bước 6.

6. Kiểm tra cảm biến O2 (cảm biến 2) ở máy chẩn đoán có tính hiệu không

: Xử lý sự cố hoàn tất.
KHÔNG: kiểm tra các kết nối kém hoặc các đầu cuối lỏng của cảm biến Oxi (Cảm biến 2) và ECM / PCM, sau đó đi đến bước 1.

7. Cập nhật lại hộp ECU/PCM

 • Nổ máy. Giữ tốc độ động cơ ở 3.000 vòng / phút  cho đến khi quạt tản nhiệt bật lên, sau đó để đông cơ chạy không tải.
 • Kiểm tra lái xe theo các điều kiện sau:
 • Cảm biến nhiệt độ 1 trên 80°C (176°F)
 • Hộp số  ở vị trí D (M / T ở bánh thứ 4)
 • Tốc độ động cơ từ 1.500-3.000 rpm.
 • Lái xe từ 1 phút trở lên.

Kiểm tra xem máy chuẩn đoán có báo lỗi không?

: Nếu mã lỗi P0137 vẫn hiện thị, kiểm tra các kết nối kém hoặc các đầu cuối lỏng ở cảm biến O2 (Cảm biến 2) và ECM / PCM, quay lại bước 1. Nếu có bất kỳ mã lỗi hoặc mã lỗi tạm thời nào được hiển thị, hãy đi tới sự khắc phục sự cố của mã lỗi đã hiển thị.
KHÔNG: Nếu ECM / PCM được cập nhật, khắc phục sự cố là hoàn tất. Nếu ECM / PCM đã được thay thế.

II. Mã lỗi P0141: O2 Sensor 2 Heater Circuit Malfunction Bank - Lỗi mạch cảm biến O2, cảm biến số 2

CHÚ Ý: Trước khi khắc phục sự cố, ghi lại tất cả giữ liệu đóng băng.

 • Bật công tắc ON .
 • Xóa mã lỗi bằng máy chẩn đoán.
 • Nổ máy.
 • Kiểm tra mã lỗi tạm thời với máy chẩn đoán.

: Đi đến 5.
KHÔNG: không hiển thị mã lỗi, hệ thống là OK vào thời điểm này. Kiểm tra các kết nối kém hoặc thiết bị đầu cuối lỏng giắc của cảm biến O2 (Cảm biến 2) và ECM / PCM.

Sơ đồ mạch điện trong quá trình kiểm tra mã lỗi P0141

 • Tắt công tắc OFF.
 • Kiểm tra cầu chì số 3 (10 A) trong hộp cầu chì.

Cầu chì có ổn không?

: Đi tới mục 7.
KHÔNG: Sửa chữa ngắn trong dây giữa cảm biến O2 (Cảm biến 2) và cầu chì số 3 (10 A). Cũng thay cầu chì số 3 (10 A), sau đó chuyển sang 22.

 • Ngắt kết nối đầu nối cảm biến O2 (Cảm biến 2).


8.    Ở phía cảm biến O2 (Cảm biến 2), đo điện trở giữa các đầu nối cảm biến O2 (Cảm biến 2) số 3 và số 4.

Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

Đầu cuối của cảm biến O2.
Đo chân số 3 và 4 điện trở từ 5,4 - 6,6.

: Đi đến 9 .
KHÔNG: Đi đến 21.

9.    Cảm biến O2 (Cảm biến 2), hãy kiểm tra sự liên tục giữa các đầu nối bệ nối 4P của cảm biến O2 (Cảm biến 2) chân 4 và 3.

Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

Đo mỗi chân với mass kiểm tra sự liên tục.

Có sự liên tục?

: Đi đến 21 .
KHÔNG: Đi đến 10 .

10.    Bật công tắc ON .
11.    Đo điện áp giữa các đầu nối của cảm biến O2 (Cảm biến 2) số 3 và số 4.

Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

Đo điện áp hai chân 3 và 4.

Có điện áp ?

: Đi đến 12 .
KHÔNG: Đi đến 16 .

12.    Tắt công tắc OFF.
13.    Kết nối với máy chẩn đoán.
14.    Ngắt kết nối kết nối ECM / PCM.

Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

15.    Đo điện áp của cảm biến (Cảm biến 2) Đầu nối số 4 và max.

Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

Có điện áp ?

: Đi đến 16.
KHÔNG: Sửa chữa mở dây điện cảm biến O2 (Cảm biến 2) và cầu chì số 3 (10 A), sau đó chuyển sang 21.

16.    Tắt công tắc OFF.
17.    Kết nối với máy chẩn đoán.
18.    Ngắt kết nối kết nối hộp ECM / PCM .
19.    Kiểm tra sự liên tục của cảm biến O2 (Cảm biến 2) Đầu nối số 4P và đầu nối kết nối ECM / PCM B4.

Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

Có sự liên tục?

: Đi đến 27.
KHÔNG: Sửa chữa mở dây điện giữa ECM / PCM (B4) và cảm biến O2 (Cảm biến 2), sau đó chuyển sang 21.

21.    Thay thế cảm biến O2 (Cảm biến 2).

Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

22.    Kết nối tất cả các giắc lại.
23.    Bật công tắt ON .
24.    Sử dụng máy chẩn đoán để học lại hộp ECM / PCM.
25.    Học lại chế độ không tải cho hộp ECM / PCM
26.    Đọc lỗi bắng máy chẩn đoán xem có lỗi không.

: Nếu DTC P0141 vẩn hiển thị, kiểm tra các kết nối kém hoặc các đầu cuối lỏng lẻo tại cảm biến O2 (Cảm biến 2) và hộp ECM / PCM, quay lại bước 1. Nếu có bất kỳ mã lỗi hoặc mã lỗi tạm thời nào được hiển thị, hãy đi tới sự khắc phục sự cố của mã lỗi đã hiển thị.
KHÔNG: Đi đến bước 27.

27.    Theo dõi tình trạng mã lỗi bằng máy chẩn đoán có tín hiệu từ cảm biến không.

: Xử lý sự cố hoàn tất.
KHÔNG: Nếu không có tín hiệu, kiểm tra các kết nối kém hoặc các đầu cuối lỏng của cảm biến O2 (Cảm biến 2) và ECM / PCM, sau đó đi đến.

Xem thêm các phần trước:

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ NHIỆT TRONG Ô TÔ


Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016 hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi