Phân Tích Mã Lỗi P0010, P0013, P2088, P2089, P2090/P0091 Dòng Xe Chevrolet 2011

 

Phân Tích Mã Lỗi P0010, P0013, P2088, P2089, P2090/P0091 Dòng Xe Chevrolet 2011

BẢNG MÃ LỖI TRÊN XE GẮN MÁY

Phân Tích Mã Lỗi P0010, P0013, P2088, P2089, P2090/P0091 Dòng Xe Chevrolet 2011

Phân Tích Mã Lỗi P0010, P0013, P2088, P2089, P2090/P0091 Dòng Xe Chevrolet 2011

Mã lỗi P0010 00: Inlet Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit - Lỗi mạch van điều khiển trục cam nạp.
Mã lỗi P0013 00: Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit - Lỗi mạch van điều khiển trục cam xả.
Mã lỗi P2088 00: Inlet Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage - Lỗi mạch van điều khiển trục cam nạp điện áp thấp.
Mã lỗi P2089 00: Inlet Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit High Voltage - Lỗi mạch van điều khiển trục cam nạp điện áp cao.
Mã lỗi P2090 00: Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage - Lỗi mạch van điều khiển trục cam xả điện áp thấp.
Mã lỗi P2091 00: Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit High Voltage - Lỗi mạch van điều khiển trục cam xả điện áp cao.

Mô tả hệ thống

Van điều khiển dầu trục cam cho phép hộp điều khiển động cơ (ECM) thay đổi thời điểm trục cam trong khi động cơ hoạt động. Van điều khiển trục cam được ECM điều khiển theo chiều rộng xung. ECM điều khiển van điều khiển trục cam bằng việc kiểm soát thời gian đóng mở van. Van điều khiển đường dầu vào bộ dẫn động trục cam làm trục cam quay sớm hơn hoặc quay trể lại.

Điện áp dương được cấp trực tiếp đến van điều khiển trục cam. ECM điều khiển van bằng việc nhịp mass cho van. Đồng thời sẽ có một mạch phản hồi, ECM có thể phát hiện mạch điều khiển bị hở mạch, ngắn mass hoặc thiếu dương bằng cách theo dõi tín hiệu điện áp phản hồi.

Điều kiện xuất hiện mã lỗi

•    Tốc độ động cơ lớn hơn 80v/p.
•    Mã lỗi P0606 00 không được thiết lập.
•    Điện áp bình ắc quy trong khoảng 10V đến 18V.
•    ECM gửi tín hiệu bật hoặc tắt van điều khiển trục cam ít nhất một lần trong suất quá trình động cơ hoạt động.
•    Các mã lỗi P0010 00; P0013 00; P2088 00; P0289 00; P2090 00; P2091 00 xuất hiện trong thời gian lớn hơn 1 giây.

Điều kiện thiết đặt mã lỗi

P0010 00: ECM phát hiện van điều khiển trục cam nạp và van điều khiển trục cam xả mở hơn 1 giây hoặc trong khoảng thời gian sau 5 giây khi van đã nhận tín hiệu đóng.
P0013 00: ECM phát hiện van điều khiển trục cam xả mở hơn 1 giây hoặc trong khoảng thời gian sau 5 giây khi van đã nhận tín hiệu đóng.
P2088 00: ECM phát hiện van điều khiển trục cam nạp và van điều khiển trục cam xả ngắn mạch với mass hơn 1 giây hoặc trong khoảng thời gian sau 5 giây khi van đã nhận tín hiệu đóng.
P2089 00: ECM phát hiện van điều khiển trục cam nạp và van điều khiển trục cam xả ngắn mạch với dương hơn 1 giây hoặc trong khoảng thời gian sau 5 giây khi van đã nhận tín hiệu mở.
P2090 00: ECM phát hiện van điều khiển trục cam nạp và van điều khiển trục cam xả ngắn mạch với mass hơn 1 giây hoặc trong khoảng thời gian sau 5 giây khi van đã nhận tín hiệu đóng.
P2091 00: ECM phát hiện van điều khiển trục cam nạp và van điều khiển trục cam xả ngắn mạch với dương hơn 1 giây hoặc trong khoảng thời gian sau 5 giây khi van đã nhận tín hiệu mở.

Quy trình chẩn đoán

Nếu hư hỏng xuất hiện không liên tục, di chuyển các đường dây và giắc điện, khi động cơ hoạt động, trong khi theo dõi các thông số trạng thái bằng thiết bị chẩn đoán. Các thông thông số trạng thái thay đổi từ không hoạt động đến hoạt động thì kiểm tra mạch điện hoặc các giắc điện.

Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Lỗi P0010, P0013, P2088, P2089, P2090/P0091 Dòng Xe Chevrolet 2011

Giắc kết nối

Phân Tích Mã Lỗi P0010, P0013, P2088, P2089, P2090/P0091 Dòng Xe Chevrolet 2011

K20-X2: Giắc hộp động cơ (Màu đen)
Vị trí chân Kích thước/Màu dây Chức năng
47 0.5 xám/xanh dương Tín hiệu van điều khiển dầu trục cam xả
48 0.5 tím/nâu Tín hiệu van điều khiển dầu trục cam nạp

Phân Tích Mã Lỗi P0010, P0013, P2088, P2089, P2090/P0091 Dòng Xe Chevrolet 2011

Q6E: Giắc van điều khiển dầu trục cam xả (Màu đen/đỏ)
Vị trí chân Kích thước/Màu dây Chức năng
1 0.5 tím/xanh dương Nguồn van điều khiển dầu trục cam xả B+
2 0.5 xám/xanh dương Tín hiệu van điều khiển dầu trục cam xả

Phân Tích Mã Lỗi P0010, P0013, P2088, P2089, P2090/P0091 Dòng Xe Chevrolet 2011

Q6F: Giắc van điều khiển dầu trục cam nạp (Màu đen/đỏ)
Vị trí chân Kích thước/Màu dây  Chức năng
1 0.5 tím/xanh dương Nguồn van điều khiển dầu trục cam nạp B+
2 0.5 tím/Nâu Tín hiệu van điều khiển dầu trục cam nạp

Kiểm tra hệ thống

•    Bật khóa điện ON, kiểm tra tín hiệu bật và tắt của van điều khiển trục cam bằng thiết bị chẩn đoán. Sẽ nghe thấy tiếng kêu khi bật và tắt.
•    Cho động cơ nổ không tải, kiểm tra các thông số sau đây bằng thiết bị chẩn đoán:

-    Kiểm tra trạng thái điện áp cao của van điều khiển trục cam nạp
-    Kiểm tra trạng thái hở mạch của van điều khiển trục cam nạp
-    Kiểm tra trạng thái điện áp thấp của van điều khiển trục cam nạp
-    Kiểm tra trạng thái điện áp cao của van điều khiển trục cam xả
-    Kiểm tra trạng thái hở mạch của van điều khiển trục cam xả
-    Kiểm tra trạng thái điện áp thấp của van điều khiển trục cam xả
-    Quan sát mỗi thông số trên màn hình thiết bị chẩn đoán tốt hoặc không hoạt động.

•    Vận hành xe và kiểm tra có xuất hiện lại mã lỗi. Hoặc vận hành xe theo các thông số trong dữ liệu đóng băng lúc xuất hiện mã lỗi.

Kiểm tra mạch điện

•    Tắt khóa điện OFF trong 1 phút, ngắt kết nối giắc Q6F của van điều khiển trục cam nạp hoặc giắc Q6E của van điều khiển trục cam xả.
•    Đo điện trở giữa chân số 2 với mass, điện trở phải nhỏ hơn 5Ω. Nếu điện trở lớn hơn thì kiểm tra điện trở đường dây. Nếu đường dây bình thường thì thay thế hộp điều khiển động cơ (ECM).
•    Bật khóa điện ON, đo điện áp giữa chân số 1 và chân số mass, điện áp phải 12V.

-    Nếu điện áp nhỏ hơn, kiểm tra ngắn mass của dây dẫn hoặc hở mạch. Nếu mạch điện bình thường thì thay thế hộp điều khiển động cơ (ECM).
-    Nếu điện áp lớn hơn, kiểm tra ngắn mạch với dương. Nếu mạch điện bình thường thì thay thế hộp điều khiển động cơ (ECM).

•    Kiểm tra trạng thái điện áp van điều khiển trục cam khi bật và tắt bằng thiết bị chẩn đoán. Điện áp chuyển từ 12V khi tắt đến nhỏ hơn 10V khi bật. Nếu điện áp không đúng với các trạng thái trên thì thay thế hộp điều khiển động cơ (ECM).
•    Nếu tất cả các mạch, giắc điện bình thường, hãy thử hoặc thay thế van điều khiển trục cam.

Kiểm tra van điều khiển trục cam

Tắt khóa điện OFF, ngắt kết nối giắc điện van điều khiển trục cam.
Đo điện trở giữa 2 chân trên giắc van điều khiển trục cam, điện trở tiêu chuẩn 7Ω đến 12Ω. Nếu điện trở ngoài giá trị tiêu chuẩn, thì thay thế van điều khiển trục cam.
Đo điện trở giữa từng chân trên van điều khiển trục cam với mass thân xe, điện trở vô cùng. Nếu điện trở ngoài giá trị tiêu chuẩn, thì thay thế van điều khiển trục cam.

Xóa mã lỗi

•    Lắp lại các giắc điện và các chi tiết đã tháo hoặc thay thế trong quá trình sửa chữa.
•    Thực hiện điều chỉnh hoặc cài đặt nếu có đối với các chi tiết đã thay thế.
•    Tắt khóa điện OFF, tắt hết tất cả các hệ thống điện trong 2 giây.
•    Kiểm tra chắc chắn rằng mã lỗi không xuất hiện lại.

TIÊNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ QUA HÌNH ẢNH (PHẦN 16) - HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI

Xem thêm các phần trước:


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi