Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai

 

Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai

MÔ MEN XOẮN LÀ GÌ, CÔNG SUẤT VÀ Ý NGHĨA TRÊN Ô TÔ

Quy trình phân tích mã lỗi P0109 - Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent - Mạch Đo Áp Suất Đường Ống Nạp Hoặc Áp Suất Khí Quyển Hoạt Động Chập Chờn và mã lỗi P0110 - Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit - Lỗi Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp Số 1 gặp phải trên dòng xe Hyundai.

I - P0109 - Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent - Mạch Đo Áp Suất Đường Ống Nạp Hoặc Áp Suất Khí Quyển Hoạt Động Chập Chờn

1.    Thông tin chung

1.1    Mô tả mã lỗi
ECM sẽ liên tục theo dõi tín hiệu đầu ra của MAP nếu luôn luôn có sự thay đổi tín hiệu trên 10% mà không có hoạt động tăng lên của bàn đạp ga. ECM xác định rằng có một lỗi tồn tại và mã lỗi được lưu trữ.

1.2    Nguyên nhân hư hỏng
- Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Ngắn hoặc hở mạch cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Giắc kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp tiếp xúc kém.
- Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM).

1.3    Triệu chứng
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
- Động cơ chạy không tải rung.
- Mất công suất động cơ.

1.4     Vị trí

Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai

1.5     Đặc điểm kỹ thuật:

Áp suất(kPa) Điện áp(V)
20 0.79
46.66 1.84
101.32 4.0

1.6     Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai

1.7     Dữ liệu và tín hiệu dạng sóng

Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai
Hình 1) Dạng sóng bình thường của MAPS & TPS với gia tốc.

Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai
Hình 2) Dữ liệu bình thường của MAPS khi nhàn rỗi.

2.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

- Kết nối máy chẩn đoán vào cổng kết nối
- Bật chìa khóa ON
- Chọn vào nút DTC và nhấn “DTC Status” để kiểm tra thông tin mã lỗi từ menu DTCs
  Đọc thông số “DTC Status”
 Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai
Có phải màn hình hiển thị “Present faut” hay không?
Phải: Đi đến quy trình kiểm tra hệ thống
Không phải: lỗi chập chờn gây ra bởi ECM không xóa lỗi sau khi sửa chữa. Xóa lỗi và chạy thử sau đó đi đến bước kiểm tra hệ thống.

3.    Kiểm tra hệ thống

-    Nhiều trục trặc trong hệ thống điện là do dây dẫn và thiết bị đầu cuối kém. Các lỗi cũng có thể xảy ra do sự can thiệp từ các hệ thống điện khác và tổn hại cơ học hoặc hóa học.
-    Kiểm tra kỹ các đầu nối cho sự lỏng lẻo, kết nối kém, uốn cong, ăn mòn, nhiễm bẩn, hư hỏng hoặc hư hỏng.
-    Đã tìm ra vấn đề?
Có: Sửa chữa khi cần thiết
Không: Đi tới  "Kiểm tra mạch điện"

Kiểm tra điện áp
-    IG "OFF" và Ngắt kết nối kết nối MAPS.
-    IG "ON".
-    Đo điện áp giữa đầu nối nguồn của đầu nối dây nano MAPS và mát thân xe.
-    Giá trị điện áp tiêu chuẩn: 5V
Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai
-    Điện áp có nằm trong giá trị điện áp tiêu chuẩn?
Có: đi tới kiểm tra mạch tín hiệu
Không: Kiểm tra ngắn mạch hoặc hở mạch

Kiểm tra ngắn với mát trong cụm dây dẫn.
-    IG "OFF".
-    Ngắt kết nối kết nối MAPS và ECM.
-    Đo điện trở giữa thiết bị đầu cuối tín hiệu của đầu nối dây  MAPS và mát
Giá trị điện trở tiêu chuẩn: Vô cùng
Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai
-    Điện trở đo được có nằm trong thông số tiêu chuẩn?
 Có ▶ Chuyển đến "Kiểm tra mở dây an toàn" bên dưới.
Không ▶ Sửa chữa ngắn mạch với mát.

Kiểm tra dây dẫn
-    IG "OFF" và ngắt kết nối MAPS và ECM.
-    Đo điện trở giữa thiết bị đầu giắc MAPS và đầu cuối  MAPS của đầu nối dây đến ECM.
Giá trị điện trở tiêu chuẩn: khoảng 1 ôm
Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai
-    Có Là giá trị thông số kỹ thuật?
Có: ▶ Vào phần "Kiểm tra mát".
 Không: ▶ Sửa chữa đứt dây dẫn.

Kiểm tra mạch chạm mát
Kiểm tra điện áp
1. IG "OFF" và ngắt kết nối MAPS và sau đó IG "ON".
2. Đo điện áp giữa thiết bị đầu cuối tín hiệu của đầu nối dây nano MAPS và mặt đất (đo "A")
3. Đo điện áp giữa tín hiệu và mát của đầu nối MAPS (đo "B")
Thông số kỹ thuật: Chênh lệch điện áp giữa đo lường "A" và "B" dưới 200mV.
 Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai

Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai
Điện áp đo được trong thông số kỹ thuật tiêu chuẩn ?
 ▶ Vào phần "Kiểm tra bộ phận".
 ▶ Sửa chữa điện trở tiếp xúc kém hoặc hở mạch

4. Kiểm tra bộ phận

Kiểm tra hiệu suất MAPS
-    IG "OFF" và cài đặt một scantool
-    Kết nối đầu dò với MAPS và TPS để kiểm tra dạng sóng tín hiệu bằng cách sử dụng chức năng dao động.
-    ENG "ON" và theo dõi dạng sóng tín hiệu trong quá trình gia tốc và giảm tốc.
Thông số kỹ thuật: Tín hiệu dạng sóng sẽ được hiển thị như sau.

Áp suất(kPa) Điện áp(V)
20 0.79
46.66 1.84
101.32 4.0

Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai

Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai

-    Là dạng sóng tín hiệu đo được (MAP / TPS Rationality) O.K
 Có:▶ Vào mục "Xác minh phương thức sửa chữa xe".
 Không:▶ Thay thế bằng MAPS đã biết - tốt và kiểm tra hoạt động thích hợp. Nếu sự cố được khắc phục, hãy thay thế MAPS và đi tới thủ tục "Xác minh phương thức sửa chữa xe".

5 . Kiểm tra sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, Cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa
1.    Kết nối GDS và chọn chế độ “Phân tích DTC”
2.    Nhấn vào “Trạng thái DTC” và xác nhận rằng “ DTC Readiness Flag” cho biết “ Hoàn tất”. Nếu không, lái xe trong điều kiện ghi nhận dữ liệu đóng băng hoặc cho phép các điều kiện.
3.    Đọc tham số “Trạng thái DTC”
4.    Thông số có hiển thị “Lỗi lịch sử ( không phải hiện tại)” không?
Yes    Hệ thống thực hiện theo đặc điểm kĩ thuật ở thời điểm hiện tại. Xóa DTC
No    Áp dụng tới việc khắc phục sự cố.

II - P0110 - Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit - Lỗi Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp Số 1

1. Thông tin chung

1.1 Mô tả mã lỗi
ECM giám sát sự khác biệt nhiệt độ giữa MAX và MIN của cảm biến nhiệt độ khí nạp trong quá trình hoạt động. Nếu ECM phát hiện nhiệt độ không khí thay đổi lớn hơn 5.40F. ECM xác định một lỗi tồn tại và mã lỗi được lưu trữ.

1.2 Nguyên nhân hư hỏng
- Lỗi cảm biến nhiệt độ số 1.
- Lọc gió bẩn.
- Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp.
- Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ khí nạp tiếp xúc kém.

1.3 Triệu Chứng:
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.

1.4 Vị Trí

Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai

1.5 Thông số kỹ thuật :

Nhiệt độ. (℃) Điện trở (kΩ) Nhiệt độ. (℃) Điện trở (kΩ)
-40 95.95 ~ 105.78 20 3.42 ~ 3.61
-20 27.4 ~ 29.77 40 1.43 ~ 1.5
0 9.08 ~ 9.72  60 0.66 ~ 0.69
10 5.49 ~ 5.83 80 0.33 ~ 0.34

1.6 Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai

1.7 Tín hiệu dạng sóng và dữ liệu

Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai
Hình 1) Dạng sóng bình thường của IATS ở 43 ℃ (109 ℉)
Hình 2) Dữ liệu thông thường của IATS (53 ℉) & ECTS & EOTS tại IG ON

Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai
Hình 3) Dữ liệu thông thường của IATS (82 ℉) & ECTS & EOTS sau khi nóng lên

2.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

Kết nối scantool với Data Link Connector (DLC).
•    IG "ON".
•    Chọn nút "DTC", sau đó nhấn "DTC Status" để kiểm tra thông tin của DTC từ trình đơn DTC.
•    Đọc thông số "Trạng thái DTC".
Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai
•    Thông số có hiển thị "lỗi hiện tại" không?
Có: Đi tới thủ tục "Kiểm tra cấu tạo"
Không: Lỗi là không liên tục do bộ nhớ ECM không bị xóa sau khi sửa chữa. Xóa DTC và lái xe để đáp ứng mã hóa cho phép sau đó, đi đến thủ tục "Kiểm tra cấu tạo".

3.    Kiểm tra cấu tạo

Kiểm tra điện trở IATS
•    IG "OFF" và ngắt kết nối IATS.
•    Đo điện trở giữa tín hiệu và đầu cuối mặt đất của đầu nối IATS sau khi kiểm tra nhiệt độ của IATS với scantool (Component Side)
Thông số tiêu chuẩn:

Nhiệt độ. (℃) Điện trở (kΩ) Nhiệt độ. (℃) Điện trở (kΩ)
-40 95.95 ~ 105.78 20 3.42 ~ 3.61
-20 27.4 ~ 29.77 40 1.43 ~ 1.5
0 9.08 ~ 9.72 60 0.66 ~ 0.69
10 5.49 ~ 5.83 80 0.33 ~ 0.34

Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai

•    Điện trở đo được có nằm  trong thông số tiêu chuẩn ?
Có ▶ Vào mục "Xác minh sau sửa chữa xe".
 Không ▶ Thay thế bằng IATS đã biết tốt và kiểm tra để vận hành đúng. Nếu sự cố được khắc phục, hãy thay thế IATS và đi tới thủ tục "Xác minh sau sửa chữa xe".

4.    Kiểm tra sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, Cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa
1.    Kết nối GDS và chọn chế độ “ Phân tích DTC”
2.    Nhấn vào “ Trạng thái DTC” và xác nhận rằng “ DTC Readiness Flag” cho biết “ Hoàn tất”. Nếu không, lái xe trong điều kiện ghi nhận dữ liệu đóng băng hoặc cho phép các điều kiện.
3.    Đọc tham số “ Trạng thái DTC”
4.    Thông số có hiển thị “ Lỗi lịch sử ( không phải hiện tại)” không?
Yes    Hệ thống thực hiện theo đặc điểm kĩ thuật ở thời điểm hiện tại. Xóa DTC
No    Áp dụng tới việc khắc phục sự cố.

  ► HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ NHIỆT TRONG Ô TÔ

Xem thêm các phần trước:


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi