Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai

 

Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai

Phân tích mã lỗi P0107: Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input - Điện Áp Đầu Vào Mạch Đo Áp Suất Đường Ống Nạp Hoặc Áp Suất Khí Quyển Thấp và mã lỗi P0108: Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Hight Input - Điện Áp Đầu Vào Mạch Đo Áp Suất Đường Ống Nạp Hoặc Áp Suất Khí Quyển Cao gặp phải trên dòng xe Hyundai.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ NHIỆT TRONG Ô TÔ

I - P0107: Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input - Điện Áp Đầu Vào Mạch Đo Áp Suất Đường Ống Nạp Hoặc Áp Suất Khí Quyển Thấp

Thông tin chung

1.1    Mô tả mã lỗi
Nếu tín hiệu đầu vào của cảm biến thấp hơn 0,1V trong 0,1 giây, ECM sẽ xuất ra mã lỗi P0107

1.2    Nguyên nhân hư hỏng
- Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Ngắn hoặc hở mạch cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Giắc kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp tiếp xúc kém.
- Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM).

1.3    Triệu chứng
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
- Động cơ chạy không tải rung.
- Mất công suất động cơ.

1.4    Vị trí
 Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
1.5    Đặc điểm kỹ thuật

Áp Suất (kPa) Điện Áp (V)
20 0.79
46.66 1.84
101.32 4.0

1.6    Sơ đồ mạch điện

 Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai

1.7 Dạng sóng tiêu chuẩn
Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai

Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
Hình 1: Dạng sóng bình thường của MAPS và TPS khi tăng tốc
Hình 2: Dạng sóng bình thường của MAPS khi không tải

Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

•    Kết nối GDS với DLC
•    Bật chìa khóa ON
•    Chọn nút “ Mã lỗi chẩn đoán (DTC)”, nhấn “DTC status” để kiểm tra thông tin của DTC từ Menu DTCs
•    Đọc tham số “DTC status”
Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
•    Tham số có hiện thị lỗi hiện tại không?
YES    Đi tới bước “ Kiểm tra đầu giắc và kết nối”
NO    Lỗi liên tục xảy ra bởi tiếp xúc kém trong các giắc nối của bộ cảm biến hoặc bởi ECM không xóa lỗi sau khi sửa chữa. Kiểm tra lại giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, ra ten, cong vênh hư hỏng gì không, sửa chữa và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”

Kiểm tra các cực và giắc kết nối

•    Nhiều trục trặc của hệ thống điện là do dây điện và giắc kết nối cũ. Các lỗi cũng có thể xảy ra do sự nhiễu từ các hệ thống điện khác  và hư hỏng có thể do cơ học và hóa học gây ra.
•    Kiểm tra giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, cong vênh, bẩn, ra ten, hư hỏng
•    Đã tìm ra vấn đề?
YES    Sữa chữa khi cần thiết và đi tới bước “ kiểm tra xe sau sửa chữa”
NO    Tới bước “ Kiểm tra mạch điện”

Kiểm tra mạch điện

•    Tắt OFF chìa khóa
•    Ngắt kết nối với giắc MAPS
•    Bật ON chìa khóa và động cơ không nổ máy
•    Đo điện áp giữa mỗi dây  nguồn của giắc nối MAPS và mass thân xe.
Tiêu chuẩn: Khoảng:  5V
Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
•    Điện áp đo được có nằm trong tiêu chuẩn hay không
YES    Đi đến bước “ Kiểm tra mạch tín hiệu”
NO    Sửa chữa hỡ hay ngắn mạch trong đường dây sau đó đi đến bước  “ Kiểm tra xe sau sữa chữa”

Kiểm tra mạch tín hiệu

•    Kiểm tra ngắn mạch tới mass trong đường dây
-    Tắt OFF chìa khóa
-    Ngắt kết nối giữa MAPS và ECM
-    Đo điện trở giữa dây tín hiệu của MAPS và mass
Thông số tiêu chuẩn: Vô cùng
Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
-    Điện trở đo được có giống với thông số kĩ thuật không?
YES    Chuyển tới bước “ Kiểm tra hở mạch trong giắc kết nối” như sau
NO    Sửa chữa ngắn mạch tới mass trong giắc kết nối và đi tới bước “ Kiểm tra xe sau sửa chữa”
•    Kiểm tra hở mạch trong giắc kết nối
-    Tắt OFF chìa khóa và ngắt kết nối MAPS và ECM
-    Đo điện trở giữa chân tín hiệu của giắc MAPS và đầu nói với chân MAPS của giắc kết nối ECM
Thông số kĩ thuật: Khoảng dưới 1Ω
Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
-    Điện trở đo được có giống với thông số kĩ thuật không?
YES    Chuyển tới bước “ Kiểm tra bộ phận ” như sau
NO    Sửa chữa hở mạch trong giắc kết nối và đi tới bước “ Kiểm tra xe sau sửa chữa”

Kiểm tra bộ phận

-    Kiểm tra hiệu suất MAPS
•    Tắt OFF chìa và cài đặt một công cụ quét
•    Kết nối một đầu đo với MAPS và TPS để kiểm tra tín hiệu dạng sóng bằng cách sử dụng chức năng đo xung
•    Khởi động động cơ và theo dõi dạng sóng tín hiệu trong quá trình tăng tốc và giảm tốc
Sóng tiêu chuẩn: Tín hiệu dạng sóng sẽ được hiển thi như sau:

Áp Suất (kPa) Điện Áp (V)
20 0.79
46.66 1.84
101.32 4.0

Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai

Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai

•    Dạng sóng tín hiệu đo được có O.K không ?
YES    Vào phần “ Kiểm tra xe sau sửa chữa”
NO    Thử thay thế bằng một MAPS tốt và kiểm tra sự hoạt động. Nếu sự cố được khắc phục , hãy thay thế MAPS và đi đến “kiểm tra xe sau sửa chữa”

Kiểm tra sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, Cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa
1.    Kết nối GDS và chọn chế độ “ Phân tích DTC”
2.    Nhấn vào “ Trạng thái DTC” và xác nhận rằng “ DTC Readiness Flag” cho biết “ Hoàn tất”. Nếu không, lái xe trong điều kiện ghi nhận dữ liệu đóng băng hoặc cho phép các điều kiện.
3.    Đọc tham số “ Trạng thái DTC”
4.    Thông số có hiển thị “ Lỗi lịch sử ( không phải hiện tại)” không?
Yes    Hệ thống thực hiện theo đặc điểm kĩ thuật ở thời điểm hiện tại. Xóa DTC
No    Áp dụng tới việc khắc phục sự cố.

II - P0108: Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Hight Input - Điện Áp Đầu Vào Mạch Đo Áp Suất Đường Ống Nạp Hoặc Áp Suất Khí Quyển Cao

Thông tin chung

1.1    Mô tả mã lỗi
Dưới điều kiện phát hiện lỗi kiểm tra tín hiệu đầu ra của MAPS mỗi 5 giây. Nếu mỗi tín hiệu đầu ra lớn hơn 4.5V trong hơn 2,5 giây. ECM sẽ thiết lập mã lỗi P0108. Đèn báo lỗi sẽ được bật lên khi sự cố hoạt động liên tục trong hai chu kì lái xe.

1.2    Nguyên nhân hư hỏng
- Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Ngắn hoặc hở mạch cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Giắc kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp tiếp xúc kém.
- Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM).

1.3    Triệu chứng
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
- Động cơ chạy không tải rung.
- Mất công suất động cơ.

1.4    Vị trí
 Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
1.5    Đặc điểm kỹ thuật

Áp Suất (kPa) Điện Áp (V)
20 0.79
46.66 1.84
101.32 4.0

1.6    Sơ đồ mạch điện
Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
1.7    Dạng sóng tiêu chuẩn

Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
Hình 1) Dạng sóng bình thường của MAPS & TPS khi tăng tốc.
Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
Hình 2) Dữ liệu thông thường của MAPS khi không tải.
Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
Hình 3) Biểu đồ thông thường của MAPS lúc bắt đầu.

Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

2    Kết nối GDS với DLC
3    Bật chìa khóa ON
4    Chọn nút “ Mã lỗi chẩn đoán (DTC)”, nhấn “DTC status” để kiểm tra thông tin của DTC từ Menu DTCs
5    Đọc tham số “DTC status”
Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
•    Tham số có hiện thị lỗi hiện tại không?
YES    Đi tới bước “ Kiểm tra đầu giắc và kết nối”
NO    Lỗi liên tục xảy ra bởi tiếp xúc kém trong các giắc nối của bộ cảm biến hoặc bởi ECM không xóa lỗi sau khi sửa chữa. Kiểm tra lại giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, ra ten, cong vênh hư hỏng gì không, sửa chữa và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”

Kiểm tra các cực và giắc kết nối

•    Nhiều trục trặc của hệ thống điện là do dây điện và giắc kết nối cũ. Các lỗi cũng có thể xảy ra do sự nhiễu từ các hệ thống điện khác  và hư hỏng có thể do cơ học và hóa học gây ra.
•    Kiểm tra giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, cong vênh, bẩn, ra ten, hư hỏng
•    Đã tìm ra vấn đề?
YES    Sữa chữa khi cần thiết và đi tới bước “ kiểm tra xe sau sửa chữa”
NO    Tới bước “ Kiểm tra mạch điện”

Kiểm tra mạch điện

•    Tắt OFF chìa khóa
•    Ngắt kết nối với giắc MAPS
•    Bật ON chìa khóa và động cơ không nổ máy
•    Đo điện áp giữa mỗi dây  nguồn của giắc nối MAPS và mass thân xe.
Tiêu chuẩn: Khoảng:  5V
Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
•    Điện áp đo được có nằm trong tiêu chuẩn hay không
YES    Đi đến bước “ Kiểm tra mạch nối mass”
NO    Sửa chữa hỡ hay ngắn mạch trong đường dây sau đó đi đến bước  “ Kiểm tra xe sau sữa chữa”

Kiểm tra mạch mạch nối mass

•    Kiểm tra điện áp
-    Tắt OFF chìa khóa
-    Ngắt kết nối MAP và sau đó bật chìa khóa ON
-    Đo điện áp giữa dây tín hiệu của giắc nối của MAPS và mass thân xe ( đo “A”)
-    Đo điện áp giữa chân tín hiệu và mass của giắc nối MAPS ( đo “ B”)
Thông số tiêu chuẩn: Chênh lệch điện áp đo giữa  "A" và "B" dưới 200mV.
Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai

Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
-    Điện áp đo được có giống với thông số kĩ thuật không?
YES    Chuyển tới bước “ Kiểm tra mạch tín hiệu” như sau
NO    Sửa chữa các điện trở kết nối hoặc hở mạch trong đầu nối và đi tới bước “ Kiểm tra xe sau sửa chữa”
•    Kiểm tra ngắn mạch nguồn trong giắc nối
-    Tắt OFF chìa khóa và ngắt kết nối MAPS và ECM
-    Đo điện trở giữa chân tín hiệu của giắc MAPS và mass
Thông số kĩ thuật: vô cực
Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
-    Điện trở đo được có giống với thông số kĩ thuật không?
YES    Chuyển tới bước “ Kiểm tra bộ phận ” như sau
NO    Sửa chữa ngắn mạch trong giắc kết nối và đi tới bước “ Kiểm tra xe sau sửa chữa”

Kiểm tra bộ phận

-    Kiểm tra hiệu suất MAPS
•    Tắt OFF chìa và cài đặt GDS
•    Kết nối một đầu đo với MAPS và TPS để kiểm tra tín hiệu dạng sóng bằng cách sử dụng chức năng đo xung
•    Khởi động động cơ và theo dõi dạng sóng tín hiệu trong quá trình tăng tốc và giảm tốc
Sóng tiêu chuẩn: Tín hiệu dạng sóng sẽ được hiển thi như sau:

Áp Suất (kPa) Điện Áp (V)
20 0.79
46.66 1.84
101.32 4.0

Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai

Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai

•    Dạng sóng tín hiệu đo được có O.K không ?
YES    Thử thay thế bằng một ECM tốt và kiểm tra sự hoạt động. Nếu sự cố được khắc phục , hãy thay thế ECM và đi đến “kiểm tra xe sau sửa chữa”
NO    Thử thay thế bằng một MAPS tốt và kiểm tra sự hoạt động. Nếu sự cố được khắc phục , hãy thay thế MAPS và đi đến “kiểm tra xe sau sửa chữa”

Kiểm tra sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, Cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa
1.    Kết nối GDS và chọn chế độ “ Phân tích DTC”
2.    Nhấn vào “ Trạng thái DTC” và xác nhận rằng “ DTC Readiness Flag” cho biết “ Hoàn tất”. Nếu không, lái xe trong điều kiện ghi nhận dữ liệu đóng băng hoặc cho phép các điều kiện.
3.    Đọc tham số “ Trạng thái DTC”
4.    Thông số có hiển thị “ Lỗi lịch sử ( không phải hiện tại)” không?
Yes    Hệ thống thực hiện theo đặc điểm kĩ thuật ở thời điểm hiện tại. Xóa DTC
No    Áp dụng tới việc khắc phục sự cố.

MÔ MEN XOẮN LÀ GÌ, CÔNG SUẤT VÀ Ý NGHĨA TRÊN Ô TÔ

Xem thêm các phần trước:


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Top 5 Máy Chẩn Đoán Bán Chạy Nhất Thị Trường Năm 2024

Tìm kiếm máy chẩn đoán ô tô Autel tốt nhất ? Máy chẩn đoán đa năng nào hỗ trợ Lập ..

Autel Ms908s3: Đập Hộp Và Đánh Giá Chi Tiết Xem Bên Trong Có Gì ?

Mở hộp và đánh giá máy chẩn đoán ô tô Autel MS908S3, khám phá chi tiết từng phụ kiện và ..

Autel MS908S3: Khám Phá Thiết Kế Và Tính Năng Nổi Bật

Autel MS908S3, một thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng cao cấp với nhiều nâng cấp toàn diện về ..

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi