Phân Tích Mã Lỗi P0082 và P0083 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 

Phân Tích Mã Lỗi P0082 và P0083 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

Quy trình xử lý mã lỗi P0082 - Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 2 - Lỗi Van Điều Khiển Gió Đường Ống Nạp Điện Áp Thấp Nhánh 2 và mã lỗi P0083 - Intake Valve Control Solenoid Circuit Hight Bank 2 - Lỗi Van Điều Khiển Gió Đường Ống Nạp Điện Áp Cao Nhánh gặp phải trên dòng xe Hyundai i10 (PA) 2014.

I - P0082 - Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 2 - Lỗi Van Điều Khiển Gió Đường Ống Nạp Điện Áp Thấp Nhánh 2

1.Thông tin Chung

•    Nguyên Nhân hư hỏng
- Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2.
- Ngắn hoặc hở mạch van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2.
- Giắc kết nối van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2 tiếp xúc kém.
•    Triệu Chứng
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.

2.    Vị Trí

phan-tich-ma-loi-p0082-va-p0083-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-1

3.    Mô Tả chung
Hệ thống CVVT (Continuous Variable Valve Timing) được lắp đặt trên trục cam. Hệ thống này điều khiển trục cam để điều khiển thời điểm mở xupap tối ưu cho mọi điều kiện hoạt động của động cơ. PCM điều khiển van điều khiển dầu (OCV), dựa trên tín hiệu đầu ra từ tín hiệu khối lượng khí nạp, vị trí bướm ga và nhiệt độ làm mát động cơ. Bộ điều khiển CVVT điều chỉnh trục cam bằng cách sử dụng áp suất dầu qua OCV. Kết quả là, vị trí tương quan giữa trục cam và trục khuỷu trở nên tối ưu, và mô men động cơ được cải thiện, tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải giảm xuống dưới mọi điều kiện hoạt động.

4.    Thông số kỹ thuật

Item Thông số kỹ thuật
Điện Trở (Ω) 9.4 ~10.4 Ω

5.    Tín hiệu dạng sóng tiêu chuẩn

phan-tich-ma-loi-p0082-va-p0083-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-2

phan-tich-ma-loi-p0082-va-p0083-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-3

6.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

•    Kết nối GDS với DLC
•    Bật chìa khóa ON
•    Chọn nút “ Mã lỗi chẩn đoán (DTC)”, nhấn “DTC status” để kiểm tra thông tin của DTC từ Menu DTCs
•    Đọc tham số “DTC status”

phan-tich-ma-loi-p0082-va-p0083-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-4


•    Tham số có hiện thị lỗi hiện tại không?
YES    Tới bước tiếp theo “ Kiểm tra giắc và kết nối”

NO    Lỗi liên tục xảy ra bởi tiếp xúc kém trong các giắc nối của cảm biến hoặc bởi ECM không xóa lỗi sau khi sửa chữa. Kiểm tra lại giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, ra ten, cong vênh hư hỏng gì không, sửa chữa và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”

7.    Kiểm tra mạch điện

8.    Kiểm tra điện áp

1. IG "OFF". Ngắt kết nối với OCV(van điều khiển dầu).
2. IG "ON".
3. Đo điện trở giữa  OCV và mát
    giá trị tiêu chuẩn: Vô cùng

phan-tich-ma-loi-p0082-va-p0083-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-5


4. Điện trở có nằm trong giá trị tiêu chuẩn không?

có: đi tới bước tiếp theo
Không : Sửa chữa ngắn mạch với mát trong mạch điều khiển OCV. Đi tới thủ tục "Xác minh phương thức sửa chữa xe"
5. Kiểm tra cấu tạo

10.    Kiểm tra điện trở OCV

IG "OFF". Ngắt kết nối OCV và PCM.
Đo điện trở chân giữa và chân cuối của OCV.
Thông số điện trở tiêu chuẩn : 9.4 ~10.4 ôm ở [20℃(68℉)]

phan-tich-ma-loi-p0082-va-p0083-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-6


Giá trị điện trở nằm trong giá trị tiêu chuẩn?

Có: ▶ Chuyển đến kiểm tra OCV .
Không: ▶ Thay thế bằng một OCV tốt và để kiểm tra hoạt động thích hợp.

11.    Kiểm tra OCV

. Kết nối GDS và IG "ON".
. Chọn "Van điều chỉnh dầu" trên "Kiểm tra Actuation".
. Kích hoạt "Van điều chỉnh dầu" bằng cách nhấn nút "START".
(Nên nghe một tiếng nhấp nhẹ từ Van kiểm soát dầu Solenoid)

- Lặp lại quy trình này 4 hoặc 5 lần để đảm bảo độ tin cậy của van điều khiển dầu.

phan-tich-ma-loi-p0082-va-p0083-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-7

- OCV có tạo ra âm thanh trong quá trình thử nghiệm vận hành không?
nếu có: Thay thế bằng một PCM  tốt và kiểm tra hoạt động thích hợp.
nếu không: Thay thế  OCV mới  tốt và kiểm tra để vận hành đúng

II - P0083 - Intake Valve Control Solenoid Circuit Hight Bank 2 - Lỗi Van Điều Khiển Gió Đường Ống Nạp Điện Áp Cao Nhánh

1.    Thông tin chung

•    Nguyên nhân hư hỏng
- Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2.
- Ngắn hoặc hở mạch van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2.
- Giắc kết nối van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2 tiếp xúc kém.

•    Triệu chứng
Sáng đèn báo lỗi động cơ
-    Vị Trí

phan-tich-ma-loi-p0082-va-p0083-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-8

2.    Mô Tả chung
Hệ thống CVVT (Continuous Variable Valve Timing) được lắp đặt trên trục cam. Hệ thống này điều khiển trục cam để điều khiển thời điểm mở xupap tối ưu cho mọi điều kiện hoạt động của động cơ. PCM điều khiển van điều khiển dầu (OCV), dựa trên tín hiệu đầu ra từ tín hiệu khối lượng khí nạp, vị trí bướm ga và nhiệt độ làm mát động cơ. Bộ điều khiển CVVT điều chỉnh trục cam bằng cách sử dụng áp suất dầu qua OCV. Kết quả là, vị trí tương quan giữa trục cam và trục khuỷu trở nên tối ưu, và mô men động cơ được cải thiện, tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải giảm xuống dưới mọi điều kiện hoạt động.

1.    Đặc điểm kỹ thuật
Điện trở của van OCV: 9,4 – 10,4 ôm (200C (680F))

Tín hiệu đồ thị và dữ liệu

phan-tich-ma-loi-p0082-va-p0083-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-9
Hình 1: Dạng đồ thị bình thường của OCV ở chế độ cầm chừng

phan-tich-ma-loi-p0082-va-p0083-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-10
Hình 2: Dạng đồ thị bình thường của OCV khi gia tốc. (trên 1500 rpm )

3. Kiểm tra trạng thái mã lỗi

1. Kết nối GDS với Data Link Connector (DLC).
2. IG "ON".
3. Chọn nút "Chẩn đoán Trouble Codes (DTC)", nhấn "DTC Status" để kiểm tra thông tin của DTC từ trình đơn DTC.
4. Đọc thông số "Trạng thái DTC"

phan-tich-ma-loi-p0082-va-p0083-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-11


-    Ghi lại tất cả các dữ liệu của DTC, DTC và dữ liệu đóng băng. Trạng thái DTC có ghi "Hiện tại" không?
Có: đi tới thủ tục kiểm tra
Không: Lỗi có thể liên tục gây ra do kết nối kém. Trước khi trả lại xe cho khách hàng, kiểm tra các kết nối kém

► Kiểm tra mạch điện và đầu nối
- Ngắt kết nối OCV và PCM và kiểm tra sự lỏng lẻo, kết nối kém, uốn, ăn mòn, nhiễm bẩn, hư hỏng hoặc hư hỏng. Căm lại các giắc nối
- Kết nối GDS và chuyển đến "Current Data" dữu liệu hiện tại.
- Theo dõi các giá trị OCV trong Dữ liệu hiện tại, kiểm tra dây dẫn, đầu nối (s)
- Bất kỳ thay đổi nào trong các giá trị chỉ ra kết nối kém. Đã tìm ra vấn đề kết nối?
Có: Sửa chửa vấn đề kết nối
Không: đi tới bước kiểm tra mạch điện

► Kiểm tra ngắn mạch điện
+ IG "OFF". Ngắt kết nối OCV.
+  Đo điện trở giữa các đầu nối nguồn và đầu nối OCV.
Giái trị điện trở tiêu chuẩn: vô cùng

phan-tich-ma-loi-p0082-va-p0083-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-12

Giá trị điện trở có năm trong phạm vi cho phép?
Có: Đi đến bước kiểm tra cấu tạo
Không: Sửa chữa ngắn mạch trong mạch điều khiển OCV.

4. Kiểm Tra bộ phận

► Kiểm tra điện trở của OCV
. IG "OFF". Ngắt kết nối OCV và PCM.
. Đo điện trở chân giữa và chân cuối của OCV.
Giáo trị điện trở tiêu chuẩn: 9,4-10,4 Ôm

phan-tich-ma-loi-p0082-va-p0083-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-13


Điện trở đo được có nằm trong phạm vi cho phép ?
Có: Chuyển đến OCV Actuation Test (kích hoạt OCV)
Không: Thay thế với OCV đã biết tốt và kiểm tra để vận hành đúng. Nếu vấn đề được sửa chữa, thay thế OCV

► Kiểm tra kích hoạt OCV
. Kết nối GDS và IG "ON".
. Chọn "Van điều chỉnh dầu" trên "Kiểm tra kích hoạt".
. Kích hoạt "Van điều chỉnh dầu" bằng cách nhấn nút "START".
(Nên nghe một tiếng nhấp nhẹ từ Van kiểm soát dầu Solenoid)
. Lặp lại quy trình này 4 hoặc 5 lần để đảm bảo độ tin cậy của van điều khiển dầu.

phan-tich-ma-loi-p0082-va-p0083-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-14


Trong quá trình kích hoạt OCV có tạo ta tiếng nhẹ không?
Có: Thay thế bằng một PCM đã biết tốt và kiểm tra hoạt động thích hợp. Nếu vấn đề được sửa chữa, thay thế PCM và đi tới thủ tục "Xác minh phương thức sửa chữa xe".
Không: Thay thế với OCV đã biết tốt và kiểm tra để vận hành đúng. Nếu vấn đề được sửa chữa, thay thế OCV


Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên thích FanPage của Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam nhé!

Mời các bạn đón đọc chuyên mục Mô Tả Mã Lỗi ở phần tiếp theo vào thứ 03 ngày 10 tháng 09 năm 2017.

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về hộp thư: info@obdvietnam.vn

Xem thêm các phần trước:

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Công ty cổ phần OBD Việt Nam
Hotline: 1800.64.64.47

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Đào Tạo Chuyên Sâu Chẩn Đoán Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành

Các quy trình và từng bước chi tiết cho việc chẩn đoán trên xe thực tế được bật mí tại ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi