Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 

Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

Quy trình xử lý mã lỗi P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Ground - Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Bị Chạm Mass và mã lỗi P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy gặp phải trên dòng xe Hyundai i10 (PA) 2014. Mời các bạn theo dõi!

BẢNG MÃ LỖI TRÊN XE GẮN MÁY

I - P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Ground - Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Bị Chạm Mass

Thông tin chung

1.1: Mô tả
Hệ thống CVVT được lắp trên trục cam với mục đích giúp động cơ giảm khí xả, tăng công suất động cơ và tiết kiệm nhiên liệu bằng cách thay đổi thời điểm đóng/mở xupap. Van điều khiển solenoid , phần chính của CVVT, thay đổi hướng đi của đường dẫn dầu thông qua CVVT từ đó thay đổi thời điểm đóng mở xupap nạp và xả.

1.2: Vị trí
Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
1.3: Đặc điểm kỹ thuật
Điện trở van OCV: 9.9±0.5Ω tại 20℃  (68℉)

1.4: Sơ đồ mạch điện
Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
1.5: Tín hiệu xung và dữ liệu

1)Thiết lập một giao động như sau:
Kênh A (+): Cực tín hiệu của CMPS #2 và mass (-)
Kênh B (+):  Cực tín hiệu của CKPS và mass (-)
2) Khởi động động cơ và kiểm tra các xung tín hiệu rồi so sánh với bảng tham chiếu dưới đây:
Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
A: Xung CMPS và CKPS của cam xả ở chế độ không tải
B: Xung CMPS và CKPS của cam xả khi gia tốc ( Số răng bị thay đổi bởi sự hoạt động của CVVT)

Kiểm tra trạng thái mã lỗi

1)    Kết nối GDS và chọn chế độ "DTC Analysis"
2)    Chọn “DTC Status” trên thanh menu để xem thông tin mã lỗi
3)    Xác nhận rằng "DTC Got ready Flag" cho biết “COMPLETE”. Nếu không, lái xe trong điều kiện được lưu ý trong dữ liệu đóng băng hoặc điều kiện cho phép.
4)    Đọc tham số “DTC Status”.
Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
5)    Có hiển thị lỗi lịch sử hay không?
-    History (Not Present) fault: DTC đã xảy ra nhưng chưa được xóa.
-    Present fault: DTC đang xảy ra ở thời điểm hiện tại.
YES    Lỗi gián đoạn có thể bị gây ra bởi tiếp xúc kém trong bộ cảm biến và/hoặc PCM hoặc đã được sửa chữa nhưng bộ nhớ PCM chưa bị xóa. Kiểm tra các kết nối lỏng lẻo, kém, uốn cong, ăn mòn, ô nhiêm nhiễm, hư hỏng hoặc nứt vỡ. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết và sau đó tới bước "Verification of Vehicle Repair".
NO    Tới bước tiếp theo dưới đây.

Kiểm tra bộ phận

1)    IGNITION “OFF”.
2)    Ngắt kết nối van OCV.
3)    Đo thông mạch giữa hai cực của van OCV
Thông số kỹ thuật:
Điện trở van OCV: 9.9±0.5Ω tại 20℃  (68℉)
Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
4)    Điện trở có nằm trong khoảng của thông số kỹ thuật không?
YES    Đi tới bước tiếp theo
NO    Kiểm tra van OCV có bị nhiễm bẩn, hư hỏng hay nứt vỡ. Thử một solenoid mới tốt đã biết và kiểm tra ở điều kiện thích hợp. Nếu vấn đề được sửa chữa, thay solenoid mới và tiếp tục đi tới bước "Verification of Vehicle Repair".

Kiểm tra mạch nguồn

1)    IGNITION “ON” và ENGINE “OFF”.
2)    Đo điện áp giữa các cực của van OCV và mass.
Thông số kỹ thuật: Khoảng B+
Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
3)    Điện áp có nằm trong khoảng thông số kỹ thuật?
YES    Chọn mục "Control Circuit Inspection"
NO    Sửa chữa lỗi hở hoạch ngắn mạch cung cấp điện rồi tới mục "Verification of Vehicle Repair"

Kiểm tra mạch điều khiển

1)    Đo điện áp giữa các cực của van OCV và mass.
Thông số kỹ thuật: Khoảng 3~4V
 Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
2)    Điện áp có nằm trong khoảng thông số kỹ thuật?
YES    Tới mục "Terminal and Connector Inspection" .
NO    Sửa chữa lỗi ngắn mạch điều khiển và tới bước "Verification of Vehicle Repair".

Kiểm tra cực và giắc nối

1)    Các trục trặc trong hệ thống điện gây ra bởi lớp bọc dây và các cực giắc nối kém. Lỗi cũng có thể gây ra bởi sự nhiễu từ các hệ thống điện khác, ảnh hưởng từ các tác nhân cơ học, hóa học.
2)    Kiểm tra các giắc nối có bị lỏng, kết nối kém , uốn cong, ăn mòn , ô nhiễm, hư hỏng hay nứt vỡ.
3)     Vấn đề có được tìm thấy?
YES    Sửa chữa những cần thiết và tới mục "Verification of Vehicle Repair".
NO    Kiểm tra kết nối giữa PCM và các bộ phận: các cực, giắc kết nối thích hợp, hỏng khóa hoặc tiếp xúc kém giắc kết nối. Sửa chữa những thứ cần thiết và tới mục  "Verification of Vehicle Repair".

II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy

Thông tin chung

1.1: Mô tả
Hệ thống CVVT được lắp trên trục cam với mục đích giúp động cơ giảm khí xả, tăng công suất động cơ và tiết kiệm nhiên liệu bằng cách thay đổi thời điểm đóng/mở van xupap. Van điều khiển solenoid , phần chính của CVVT, thay đổi hướng đi của đường dẫn dầu thông qua CVVT từ đó thay đổi thời điểm đóng mở xupap nạp và xả.

1.2: Vị trí
II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy
1)    Cam điều chỉnh van xả

1.3: Đặc điểm kỹ thuật
Điện trở van OCV: 9.9±0.5Ω tại 20℃  (68℉)

1.4: Sơ đồ mạch điện
 II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy
1.5: Tín hiệu xung và dữ liệu

1)Thiết lập một giao động như sau:
Kênh A (+): Cực tín hiệu của CMPS #2 và mass (-)
Kênh B (+):  Cực tín hiệu của CKPS và mass (-)
2) Khởi động động cơ và kiểm tra các xung tín hiệu rồi so sánh với bảng tham chiếu dưới đây:
II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy

II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy
A: Xung CMPS và CKPS của cam xả ở chế độ không tải
B: Xung CMPS và CKPS của cam xả khi gia tốc ( Số răng bị thay đổi bởi sự hoạt động của CVVT)

Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

1)    Kết nối GDS và chọn chế độ "DTC Analysis"
2)    Chọn “DTC Status” trên thanh menu để xem thông tin mã lỗi
3)    Xác nhận rằng "DTC Got ready Flag" cho biết “COMPLETE”. Nếu không, lái xe trong điều kiện được lưu ý trong dữ liệu đóng băng hoặc điều kiện cho phép.
4)    Đọc tham số “DTC Status”.
II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy
5)    Có hiển thị lỗi lịch sử hay không?
-    History (Not Present) fault: DTC đã xảy ra nhưng chưa được xóa.
-    Present fault: DTC đang xảy ra ở thời điểm hiện tại.
YES    Lỗi gián đoạn có thể bị gây ra bởi tiếp xúc kém trong bộ cảm biến và/hoặc PCM hoặc đã được sửa chữa nhưng bộ nhớ PCM chưa được xóa. Kiểm tra các kết nối lỏng lẻo, kém, uốn cong, ăn mòn, ô nhiễm, hư hỏng hoặc nứt vỡ. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết và sau đó tới bước "Verification of Vehicle Repair".
NO    Tới bước tiếp theo dưới đây.

Kiểm tra bộ phận

1)    IGNITION “OFF”.
2)    Ngắt kết nối van OCV.
3)    Đo điện trở giữa hai cực van solenoid
Thông số kỹ thuật:
Điện trở van OCV: 9.9±0.5Ω tại 20℃  (68℉)
II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy
4)    Điện trở có nằm trong khoảng của thông số kỹ thuật không?
YES    Đi tới bước tiếp theo
NO    Kiểm tra van OCV có bị nhiễm bẩn, hư hỏng hay nứt vỡ. Thử một solenoid mới tốt đã biết và kiểm tra ở điều kiện thích hợp. Nếu vấn đề được sửa chữa, thay solenoid mới và tiếp tục đi tới bước "Verification of Vehicle Repair".

Kiểm tra mạch nguồn

1)    IGNITION “ON” và ENGINE “OFF”.
2)    Đo điện áp giữa các cực của van OCV và mass.
Thông số kỹ thuật: Khoảng B+
3)    Điện áp có nằm trong khoảng thông số kỹ thuật?
II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy
YES    Chọn mục "Control Circuit Inspection"
NO    Sửa chữa lỗi hở hoạch ngắn mạch cung cấp điện rồi tới mục "Verification of Vehicle Repair"

Kiểm tra mạch điều khiển

1)    Đo điện áp giữa các cực của van OCV và mass.
Thông số kỹ thuật: Khoảng 3~4V
II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy

II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy
2)    Điện áp có nằm trong khoảng thông số kỹ thuật?
YES    Tới mục "Terminal and Connector Inspection" .
NO    Sửa chữa lỗi ngắn mạch điều khiển và tới bước "Verification of Vehicle Repair".

Kiểm tra cực và giắc nối

1)    Các trục trặc trong hệ thống điện gây ra bởi lớp bọc dây và các cực giắc nối kém. Lỗi cũng có thể gây ra bởi sự nhiễu từ các hệ thống điện khác, ảnh hưởng từ các tác nhân cơ học, hóa học.
2)    Kiểm tra các giắc nối có bị lỏng, kết nối kém , uốn cong, ăn mòn , ô nhiễm, hư hỏng hay nứt vỡ.
3)     Vấn đề có được tìm thấy?
YES    Sửa chữa những cần thiết và tới mục "Verification of Vehicle Repair".
NO    Kiểm tra kết nối giữa PCM và các bộ phận: các cực, giắc kết nối thích hợp, hỏng khóa hoặc tiếp xúc kém giắc kết nối. Sửa chữa những thứ cần thiết và tới mục  "Verification of Vehicle Repair".

TIÊNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ QUA HÌNH ẢNH (PHẦN 16) - HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI

Xem thêm các phần trước:


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Dương Lịch 2022

OBD Việt Nam xin kính chúc Qúy Khách hàng, Quý Đối tác và toàn thể nhân viên OBD có ngày ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P2188: System Too Rich At Idle (Bank 1)

ECM kiểm tra giá trị bù nhiên liệu ở chế độ không tải, nếu giá trị trung bình của nó ..

Cọc Liền Tay Autel MS906 Pro, Otofix D1 Trong Đợt Đặt Trước, Nhận Ngay Ưu Đãi Lớn

Bộ đôi máy chẩn đoán Autel MS906 Pro và Otofix D1 đã chính thức được mở đặt trước tại OBD ..

Phân Tích Mã Lỗi P1219 Trên Hyundai County 2014 D4DD

Van điều khiển cung cấp (SCV) là Solenoid. ECM điều khiển thời điểm mở và đóng van, kiểm soát lượng ..

Tháo Lắp Bơm Nhiên Liệu Cao Áp

Tiếp xúc với nhiên liệu cao áp có thể gây ra thương tích cá nhân hoặc thiệt mạng. Chờ 60 ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi