Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 

Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

Quy trình xử lý mã lỗi P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Ground - Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Bị Chạm Mass và mã lỗi P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy gặp phải trên dòng xe Hyundai i10 (PA) 2014. Mời các bạn theo dõi!

BẢNG MÃ LỖI TRÊN XE GẮN MÁY

I - P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Ground - Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Bị Chạm Mass

Thông tin chung

1.1: Mô tả
Hệ thống CVVT được lắp trên trục cam với mục đích giúp động cơ giảm khí xả, tăng công suất động cơ và tiết kiệm nhiên liệu bằng cách thay đổi thời điểm đóng/mở xupap. Van điều khiển solenoid , phần chính của CVVT, thay đổi hướng đi của đường dẫn dầu thông qua CVVT từ đó thay đổi thời điểm đóng mở xupap nạp và xả.

1.2: Vị trí
Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
1.3: Đặc điểm kỹ thuật
Điện trở van OCV: 9.9±0.5Ω tại 20℃  (68℉)

1.4: Sơ đồ mạch điện
Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
1.5: Tín hiệu xung và dữ liệu

1)Thiết lập một giao động như sau:
Kênh A (+): Cực tín hiệu của CMPS #2 và mass (-)
Kênh B (+):  Cực tín hiệu của CKPS và mass (-)
2) Khởi động động cơ và kiểm tra các xung tín hiệu rồi so sánh với bảng tham chiếu dưới đây:
Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
A: Xung CMPS và CKPS của cam xả ở chế độ không tải
B: Xung CMPS và CKPS của cam xả khi gia tốc ( Số răng bị thay đổi bởi sự hoạt động của CVVT)

Kiểm tra trạng thái mã lỗi

1)    Kết nối GDS và chọn chế độ "DTC Analysis"
2)    Chọn “DTC Status” trên thanh menu để xem thông tin mã lỗi
3)    Xác nhận rằng "DTC Got ready Flag" cho biết “COMPLETE”. Nếu không, lái xe trong điều kiện được lưu ý trong dữ liệu đóng băng hoặc điều kiện cho phép.
4)    Đọc tham số “DTC Status”.
Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
5)    Có hiển thị lỗi lịch sử hay không?
-    History (Not Present) fault: DTC đã xảy ra nhưng chưa được xóa.
-    Present fault: DTC đang xảy ra ở thời điểm hiện tại.
YES    Lỗi gián đoạn có thể bị gây ra bởi tiếp xúc kém trong bộ cảm biến và/hoặc PCM hoặc đã được sửa chữa nhưng bộ nhớ PCM chưa bị xóa. Kiểm tra các kết nối lỏng lẻo, kém, uốn cong, ăn mòn, ô nhiêm nhiễm, hư hỏng hoặc nứt vỡ. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết và sau đó tới bước "Verification of Vehicle Repair".
NO    Tới bước tiếp theo dưới đây.

Kiểm tra bộ phận

1)    IGNITION “OFF”.
2)    Ngắt kết nối van OCV.
3)    Đo thông mạch giữa hai cực của van OCV
Thông số kỹ thuật:
Điện trở van OCV: 9.9±0.5Ω tại 20℃  (68℉)
Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
4)    Điện trở có nằm trong khoảng của thông số kỹ thuật không?
YES    Đi tới bước tiếp theo
NO    Kiểm tra van OCV có bị nhiễm bẩn, hư hỏng hay nứt vỡ. Thử một solenoid mới tốt đã biết và kiểm tra ở điều kiện thích hợp. Nếu vấn đề được sửa chữa, thay solenoid mới và tiếp tục đi tới bước "Verification of Vehicle Repair".

Kiểm tra mạch nguồn

1)    IGNITION “ON” và ENGINE “OFF”.
2)    Đo điện áp giữa các cực của van OCV và mass.
Thông số kỹ thuật: Khoảng B+
Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
3)    Điện áp có nằm trong khoảng thông số kỹ thuật?
YES    Chọn mục "Control Circuit Inspection"
NO    Sửa chữa lỗi hở hoạch ngắn mạch cung cấp điện rồi tới mục "Verification of Vehicle Repair"

Kiểm tra mạch điều khiển

1)    Đo điện áp giữa các cực của van OCV và mass.
Thông số kỹ thuật: Khoảng 3~4V
 Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
2)    Điện áp có nằm trong khoảng thông số kỹ thuật?
YES    Tới mục "Terminal and Connector Inspection" .
NO    Sửa chữa lỗi ngắn mạch điều khiển và tới bước "Verification of Vehicle Repair".

Kiểm tra cực và giắc nối

1)    Các trục trặc trong hệ thống điện gây ra bởi lớp bọc dây và các cực giắc nối kém. Lỗi cũng có thể gây ra bởi sự nhiễu từ các hệ thống điện khác, ảnh hưởng từ các tác nhân cơ học, hóa học.
2)    Kiểm tra các giắc nối có bị lỏng, kết nối kém , uốn cong, ăn mòn , ô nhiễm, hư hỏng hay nứt vỡ.
3)     Vấn đề có được tìm thấy?
YES    Sửa chữa những cần thiết và tới mục "Verification of Vehicle Repair".
NO    Kiểm tra kết nối giữa PCM và các bộ phận: các cực, giắc kết nối thích hợp, hỏng khóa hoặc tiếp xúc kém giắc kết nối. Sửa chữa những thứ cần thiết và tới mục  "Verification of Vehicle Repair".

II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy

Thông tin chung

1.1: Mô tả
Hệ thống CVVT được lắp trên trục cam với mục đích giúp động cơ giảm khí xả, tăng công suất động cơ và tiết kiệm nhiên liệu bằng cách thay đổi thời điểm đóng/mở van xupap. Van điều khiển solenoid , phần chính của CVVT, thay đổi hướng đi của đường dẫn dầu thông qua CVVT từ đó thay đổi thời điểm đóng mở xupap nạp và xả.

1.2: Vị trí
II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy
1)    Cam điều chỉnh van xả

1.3: Đặc điểm kỹ thuật
Điện trở van OCV: 9.9±0.5Ω tại 20℃  (68℉)

1.4: Sơ đồ mạch điện
 II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy
1.5: Tín hiệu xung và dữ liệu

1)Thiết lập một giao động như sau:
Kênh A (+): Cực tín hiệu của CMPS #2 và mass (-)
Kênh B (+):  Cực tín hiệu của CKPS và mass (-)
2) Khởi động động cơ và kiểm tra các xung tín hiệu rồi so sánh với bảng tham chiếu dưới đây:
II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy

II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy
A: Xung CMPS và CKPS của cam xả ở chế độ không tải
B: Xung CMPS và CKPS của cam xả khi gia tốc ( Số răng bị thay đổi bởi sự hoạt động của CVVT)

Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

1)    Kết nối GDS và chọn chế độ "DTC Analysis"
2)    Chọn “DTC Status” trên thanh menu để xem thông tin mã lỗi
3)    Xác nhận rằng "DTC Got ready Flag" cho biết “COMPLETE”. Nếu không, lái xe trong điều kiện được lưu ý trong dữ liệu đóng băng hoặc điều kiện cho phép.
4)    Đọc tham số “DTC Status”.
II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy
5)    Có hiển thị lỗi lịch sử hay không?
-    History (Not Present) fault: DTC đã xảy ra nhưng chưa được xóa.
-    Present fault: DTC đang xảy ra ở thời điểm hiện tại.
YES    Lỗi gián đoạn có thể bị gây ra bởi tiếp xúc kém trong bộ cảm biến và/hoặc PCM hoặc đã được sửa chữa nhưng bộ nhớ PCM chưa được xóa. Kiểm tra các kết nối lỏng lẻo, kém, uốn cong, ăn mòn, ô nhiễm, hư hỏng hoặc nứt vỡ. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết và sau đó tới bước "Verification of Vehicle Repair".
NO    Tới bước tiếp theo dưới đây.

Kiểm tra bộ phận

1)    IGNITION “OFF”.
2)    Ngắt kết nối van OCV.
3)    Đo điện trở giữa hai cực van solenoid
Thông số kỹ thuật:
Điện trở van OCV: 9.9±0.5Ω tại 20℃  (68℉)
II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy
4)    Điện trở có nằm trong khoảng của thông số kỹ thuật không?
YES    Đi tới bước tiếp theo
NO    Kiểm tra van OCV có bị nhiễm bẩn, hư hỏng hay nứt vỡ. Thử một solenoid mới tốt đã biết và kiểm tra ở điều kiện thích hợp. Nếu vấn đề được sửa chữa, thay solenoid mới và tiếp tục đi tới bước "Verification of Vehicle Repair".

Kiểm tra mạch nguồn

1)    IGNITION “ON” và ENGINE “OFF”.
2)    Đo điện áp giữa các cực của van OCV và mass.
Thông số kỹ thuật: Khoảng B+
3)    Điện áp có nằm trong khoảng thông số kỹ thuật?
II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy
YES    Chọn mục "Control Circuit Inspection"
NO    Sửa chữa lỗi hở hoạch ngắn mạch cung cấp điện rồi tới mục "Verification of Vehicle Repair"

Kiểm tra mạch điều khiển

1)    Đo điện áp giữa các cực của van OCV và mass.
Thông số kỹ thuật: Khoảng 3~4V
II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy

II - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy
2)    Điện áp có nằm trong khoảng thông số kỹ thuật?
YES    Tới mục "Terminal and Connector Inspection" .
NO    Sửa chữa lỗi ngắn mạch điều khiển và tới bước "Verification of Vehicle Repair".

Kiểm tra cực và giắc nối

1)    Các trục trặc trong hệ thống điện gây ra bởi lớp bọc dây và các cực giắc nối kém. Lỗi cũng có thể gây ra bởi sự nhiễu từ các hệ thống điện khác, ảnh hưởng từ các tác nhân cơ học, hóa học.
2)    Kiểm tra các giắc nối có bị lỏng, kết nối kém , uốn cong, ăn mòn , ô nhiễm, hư hỏng hay nứt vỡ.
3)     Vấn đề có được tìm thấy?
YES    Sửa chữa những cần thiết và tới mục "Verification of Vehicle Repair".
NO    Kiểm tra kết nối giữa PCM và các bộ phận: các cực, giắc kết nối thích hợp, hỏng khóa hoặc tiếp xúc kém giắc kết nối. Sửa chữa những thứ cần thiết và tới mục  "Verification of Vehicle Repair".

TIÊNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ QUA HÌNH ẢNH (PHẦN 16) - HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI

Xem thêm các phần trước:


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi