Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 

Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ NHIỆT TRONG Ô TÔ

Quy trình xử lý mã lỗi P0076 Intake Valve Control  Solenoid Circuit Low Bank 1 -  Mạch Điều Khiển Solenoid Van Nạp Nhánh 1 Thấp Áp  và mã lỗi P0077 Intake Valve Control  Solenoid Circuit High Bank 1 – Mạch Điều Chỉnh Solenoid Van Nạp Nhánh 1 Cao Áp gặp phải trên dòng xe Hyundai i10 (PA) 2014. Mời các bạn theo dõi!

I - P0076 Intake Valve Control  Solenoid Circuit Low Bank 1 -  Mạch Điều Khiển Solenoid Van Nạp Nhánh 1 Thấp Áp

1.    Thông tin chung

1.1    Mô tả chung
Hệ thống CVVT được lắp trên trục cam với mục đích giúp động cơ giảm khí xả, tăng công suất động cơ và tiết kiệm nhiên liệu bằng cách thay đổi thời điểm đóng/mở xupap. Van điều khiển solenoid , phần chính của CVVT, thay đổi hướng đi của đường dẫn dầu thông qua CVVT từ đó thay đổi thời điểm đóng mở van nạp và xả.

1.2 Vị trí

Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

1.3: Đặc điểm kỹ thuật
Điện trở cuộn dây: 9.9±0.5Ω (20℃ (68℉))

1.4: Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

2.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

1. Kết nối GDS và chọn chế độ " DTC Analysis ".
2. Nhấp vào " DTC Status " trên thanh menu để xem thông tin của DTC.
3. Xác nhận rằng " DTC Readiness Flag " cho biết "COMPLETED".
4. Đọc các tham số "DTC Status".
Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
Có phải là lỗi lịch sử hay không?
- History (Not Present) fault: Lỗi lịch sử
- Present fault: DTC đang xảy ra tại thời điểm hiện tại.
YES    Lỗi là liên tục gây ra bởi tiếp xúc kém trong kết nối của bộ cảm biến và / hoặc PCM hoặc đã được sửa chữa và bộ nhớ PCM chưa được xóa. Kiểm tra các kết nối lỏng lẻo, kết nối kém, uốn, ăn mòn, ô nhiễm, hư hỏng, hoặc hư hại. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết và sau đó đi tới "Verification of Vehicle Repair".
NO    Đi tới bước tiếp theo như được chỉ ra bên dưới.

3.    Kiểm tra bộ phận

1. Ignition "OFF".
2. Ngắt kết nối với van OCV.
3. Đo điện trở hai đầu của OCV.

Tiêu chuẩn: 9.9±0.5Ω (20℃  (68℉))
Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
Điện trở có nằm trong khoảng tiêu chuẩn không?
YES    Đi đến bước tiếp theo
NO    Kiểm tra van solenoid có bị nhiểm bẩn, hư hỏng hoặc nứt vỡ. Thay một solenoid tốt đã biết và kiểm tra sự hoạt động của nó. Nếu vấn đề chính xác, thay solenoid và đi đến "Verification of Vehicle Repair".

4.    Kiểm tra mạch nguồn.

1.Ignition “ON” và Engine “OFF”.
2. Đo điện áp giữa nguồn của van OCV và mass thân xe.
      Đặc điểm: Khoảng B+
Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
Điện áp có nằm trong khoảng tiêu chuẩn?
YES    Đi tới tiến trình "Control Circuit Inspection"
NO    Sửa chữa hở mạch hoặc chạm mass ở mạch nguồn và đi tới bước "Verification of Vehicle Repair"

5.    Kiểm tra mạch điều khiển

Đo điện áp của van OCV.
Tiêu chuẩn: Khoảng 3 ~ 4V
Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
Điện áp có nằm trong khoảng tiêu chuẩn?
YES    Đi đến bước "Control Circuit Inspection".
NO    Sửa chữa lỗi hở mạch hoặc ngắn mạch và đi tới bước "Verification of
Vehicle Repair".

6. Kiểm tra cực và giắc kết nối

1.Mỗi trục trặc trong hệ thống đều là do sự hư hỏng của dây dẫn và cực. Lỗi cũng có thể được gây ra bởi sự nhiễu với các hệ thống điện khác, tác động cơ học hoặc hóa học.
2.Kiểm tra tình trạng của giắc nối: lỏng, tiếp xúc kém, uốn cong, bị ăn mòn, nhiễm bẩn, hư hỏng hoặc nứt vỡ...
   Có tìm thấy lỗi?
YES    Tiến hành sửa chữa cần thiết và đi đến bước "Verification of Vehicle Repair"
NO    Kiểm tra kết nối kém giữa hộp PCM và các thành phần: kiểm tra cực, giắc không thích hợp, hỏng khóa hoặc các cực kết nối kém. Tiến hành sửa chữa cần thiết và đi đến bước "Verification of Vehicle Repair"

II - P0077 Intake Valve Control  Solenoid Circuit High Bank 1 – Mạch Điều Chỉnh Solenoid Van Nạp Nhánh 1 Cao Áp

1.    Thông tin chung

1.1 Mô tả chung
Hệ thống CVVT được lắp trên trục cam với mục đích giúp động cơ giảm khí xả, tăng công suất động cơ và tiết kiệm nhiên liệu bằng cách thay đổi thời điểm đóng/mở xupap. Van điều khiển solenoid , phần chính của CVVT, thay đổi hướng đi của đường dẫn dầu thông qua CVVT từ đó thay đổi thời điểm đóng mở xupap nạp và xả.
1.2: Vị trí
Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
1.3: Thông số kỹ thuật
Điện trở van OCV: 9.9±0.5Ω tại 20℃  (68℉)
1.4: Sơ đồ mạch điện
Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
1.5: Tín hiệu xung và dữ liệu
1) Kết nối GDS và chọn Data Analysis
2) Sau khi chạy nóng máy hãy kiểm tra các hạng mục dưới đây:
Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
3) Phân tích dữ liệu

▶Khoảng A: CVVT hoạt động
▶Khoảng B: Chế độ Limp Home (CVVT không hoạt động)
▶CVVT điều khiển lưu lượng (Khoảng A)
Tăng tốc bàn đạp (①) → Thay đổi RPM của động cơ → Thay đổi vị trí trục cam (②) → van CVVT thay đổi (③)     → vị trí đầu vào của CAM (④) thay đổi.

2.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

1)    Màn hình DTC Status
-    Kết nối GDS và chọn chế độ "DTC Analysis"
-    Nhấp vào "DTC Status" trên thanh menu để xem thông tin của DTC.
-    Xác nhận rằng "DTC Readiness Flag" cho biết "COMPLETED".  Nếu không, lái xe trong điều kiện được lưu ý trong dữ liệu đóng băng hoặc điều kiện cho phép.
-    Đọc tham số tham số "DTC Status".
Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
-    Có hiển thị lỗi lịch sử hay không?
        1: History (Not Present) fault: DTC xảy ra nhưng chưa được xóa
        2: Present fault: DTC đang xảy ra tại thời điểm hiện tại.
YES    Lỗi là gián đoạn gây ra bởi tiếp xúc kém trong kết nối của bộ cảm biến và / hoặc PCM hoặc đã được sửa chữa nhưng chưa được xóa. Kiểm tra các kết nối bị lỏng, hư hỏng hoặc nứt vỡ. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết sau đó tới bước "Verification of Vehicle Repair".
NO    Đi tới bước tiếp theo được chỉ dưới đây

3. Kiểm tra bộ phận

1)    IGNITION “OFF”
2)    Ngắt kết nối với van OCV.
3)    Đo điện trở giữa cực nguồn và cực giắc solenoid
Thông số kỹ thuật:
Điện trở van OCV: 9.9±0.5Ω tại 20℃  (68℉)
Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
4)    Điện trở có nằm trong khoảng chuẩn?
YES    Đi tới bước tiếp theo
NO    Kiểm tra sự nhiệm bẩn của van OCV, hư hỏng hoặc nứt vỡ. Thay thế một solenoid tốt đã biết và kiểm tra hoạt động thích hợp. Nếu vấn đề được giải quyết ta thay solenoid mới và tới bước "Verification of Vehicle Repair".

4. Kiểm tra mạch điều khiển

1)    Đo điện áp giữa cực điều khiển của van OCV và mass thân xe.
Điện áp tiêu chuẩn: Khoảng: 3 ~ 4V
Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
2)    Điện áp có nằm trong khoảng tiêu chuẩn?
YES    Tới bước "Terminal and Connector Inspection"
NO    Sửa chữa lổi ngắn mạch trong mạch điều khiển và tới bước "Verification of Vehicle Repair"

5. Kiểm tra cực và giắc kết nối

-    Nhiều trục trặc trong hệ thống điện là do dây kém và cực kém. Lỗi cũng có thể bị gây ra bởi sự tiếp xúc với các hệ thống điện khác, và các tác nhân cơ học hoặc hóa học.
-    Kiểm tra kỹ các đầu nối lỏng lẻo, kết nối kém, uốn cong hoặc ăn mòn, ô nhiễm, hoặc hư hỏng, nứt vỡ.
-    Có vấn đề đã được phát hiện.

YES    Sửa chữa những thư cần thiết và tới bước  "Verification of Vehicle Repair"
NO    Kiểm tra kết nổi kém giữa PCM và các thành phần: các cực hoặc giắc không thích hợp, khóa hỏng hoặc cực kết nối kém. Sửa chữa cần thiết và tới bước  "Verification of Vehicle Repair"

 XE BIỂN TRẮNG – ĐỎ - VÀNG – XANH CÓ NGHĨA GÌ ?

Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên thích FanPage của Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam nhé!

Mời các bạn đón đọc chuyên mục Mô Tả Mã Lỗi ở phần tiếp theo vào thứ 6 ngày 22 tháng 09 năm 2017.

Xem thêm các phần trước:


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel MS908S3: Khám Phá Thiết Kế Và Tính Năng Nổi Bật

Autel MS908S3, một thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng cao cấp với nhiều nâng cấp toàn diện về ..

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi