Mô Tả Mã Lỗi (Phần 54) - Bảng Mô Tả Mã Lỗi Chi Tiết Trên Dòng Xe Hyundai - Phần 3

 

Bảng Mô Tả Mã Lỗi Chi Tiết Trên Dòng Xe Hyundai i10 2014 - Phần 3

bảng mô tả mã lỗi chi tiết trên dòng xe hyundai i10

hyundai i10

    ►  BẢNG MÃ LỖI TRÊN XE GẮN MÁY

OBD Việt Nam gửi tới các bạn phần 3 bảng mô tả mã lỗi chi tiết về nguyên nhân hư hỏng, triệu chứng biểu hiện của các dòng xe Hyundai i10 (PA) 2014.

Mời các bạn theo dõi!

Mã lỗi Mô tả tiếng Anh Mô tả tiếng Việt Nguyên nhân hư hỏng Triệu chứng
P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 1 Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp điện áp thấp nhánh 1 - Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 1.
- Ngắn hoặc hở mạch van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 1.
- Giắc kết nối van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 1 tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit Hight Bank 1 Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp điện áp cao nhánh 1 - Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 1.
- Ngắn hoặc hở mạch van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 1.
- Giắc kết nối van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 1 tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Ground Lỗi van điều khiển trục cam xả ngắn mạch âm - Lỗi van điều khiển trục cam xả.
- Ngắn hoặc hở mạch van điều khiển trục cam xả.
- Giắc kết nối van điều khiển trục cam xả tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery Lỗi van điều khiển trục cam xả ngắn mạch dương - Lỗi van điều khiển trục cam xả.
- Ngắn hoặc hở mạch van điều khiển trục cam xả.
- Giắc kết nối van điều khiển trục cam xả tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 2 Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp điện áp thấp nhánh 2 - Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2.
- Ngắn hoặc hở mạch van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2.
- Giắc kết nối van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2 tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit Hight Bank 2 Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp điện áp cao nhánh 2 - Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2.
- Ngắn hoặc hở mạch van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2.
- Giắc kết nối van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2 tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0102 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input Điện áp đầu vào mạch đo khối lượng hoặc thể tích khí nạp thấp - Lỗi cảm biến đo gió.
- Hở đường ống nạp.
- Cảm biến đo gió bẩn.
- Lọc gió bẩn.
- Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến đo gió.
- Giắc kết nối cảm biến đo gió tiếp xúc kém
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
- Động cơ mất công suất.
- Chạy không tải rung.
- Tiêu hao nhiên liệu.
- Nhiều khí xả.
P0103 Mass Or Volume Air Flow Circuit Hight Input Điện áp đầu vào mạch đo khối lượng hoặc thể tích khí nạp cao - Lỗi cảm biến đo gió.
- Hở đường ống nạp.
- Cảm biến đo gió bẩn.
- Lọc gió bẩn.
- Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến đo gió.
- Giắc kết nối cảm biến đo gió tiếp xúc kém
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
- Động cơ mất công suất.
- Chạy không tải rung.
- Tiêu hao nhiên liệu.
- Nhiều khí xả.
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction Lỗi mạch đo áp suất đường ống nạp hoặc áp suất khí quyển - Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Ngắn hoặc hở mạch cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Giắc kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp tiếp xúc kém.
- Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM).
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
- Động cơ chạy không tải rung.
- Mất công suất động cơ.
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem Lỗi mạch đo áp suất đường ống nạp hoặc áp suất khí quyển hoạt động quá giới hạn hoặc hoạt động kém - Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Ngắn hoặc hở mạch cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Giắc kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp tiếp xúc kém.
- Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM).
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
- Động cơ chạy không tải rung.
- Mất công suất động cơ.
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input Điện áp đầu vào mạch đo áp suất đường ống nạp hoặc áp suất khí quyển thấp - Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Ngắn hoặc hở mạch cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Giắc kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp tiếp xúc kém.
- Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM).
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
- Động cơ chạy không tải rung.
- Mất công suất động cơ.
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Hight Input Điện áp đầu vào mạch đo áp suất đường ống nạp hoặc áp suất khí quyển cao - Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Ngắn hoặc hở mạch cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Giắc kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp tiếp xúc kém.
- Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM).
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
- Động cơ chạy không tải rung.
- Mất công suất động cơ.
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent Mạch đo áp suất đường ống nạp hoặc áp suất khí quyển hoạt động chập chờn - Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Ngắn hoặc hở mạch cảm biến áp suất đường ống nạp.
- Giắc kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp tiếp xúc kém.
- Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM).
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
- Động cơ chạy không tải rung.
- Mất công suất động cơ.
P0110 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp số 1 - Lỗi cảm biến nhiệt độ số 1.
- Lọc gió bẩn.
- Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp.
- Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ khí nạp tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0111 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance Problem Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp số 1 hoạt động quá giới hạn hoặc hoạt động kém - Lỗi cảm biến nhiệt độ số 1.
- Lọc gió bẩn.
- Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp.
- Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ khí nạp tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0112 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low Input Điện áp đầu vào mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp số 1 thấp. - Lỗi cảm biến nhiệt độ số 1.
- Lọc gió bẩn.
- Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp.
- Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ khí nạp tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Hight Input Điện áp đầu vào mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp số 1 cao. - Lỗi cảm biến nhiệt độ số 1.
- Lọc gió bẩn.
- Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp.
- Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ khí nạp tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ - Mức nước làm mát thấp.
- Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT).
- Lỗi van hằng nhiệt.
- Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
- Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ hoạt động quá giới hạn hoặc hoạt động kém - Mức nước làm mát thấp.
- Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT).
- Lỗi van hằng nhiệt.
- Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
- Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Điện áp đầu vào mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ thấp - Mức nước làm mát thấp.
- Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT).
- Lỗi van hằng nhiệt.
- Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
- Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit Hight Input Điện áp đầu vào mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ cao - Mức nước làm mát thấp.
- Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT).
- Lỗi van hằng nhiệt.
- Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
- Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ chập chờn - Mức nước làm mát thấp.
- Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT).
- Lỗi van hằng nhiệt.
- Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
- Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ‘A’ Circuit Lỗi mạch cảm biến bướm ga/bàn đạp ga hoặc công tắt A - Lỗi cảm biến vị trí bướm ga.
- Hở hoặc ngắn mạch cảm biến vị trí bướm ga.
- Giắc điện cảm biến vị trí bươm ga tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ‘A’ Circuit Lỗi mạch cảm biến bướm ga/bàn đạp ga hoặc công tắt A    
- Lỗi cảm biến vị trí bướm ga.
- Hở hoặc ngắn mạch cảm biến vị trí bướm ga.
- Giắc điện cảm biến vị trí bươm ga tiếp xúc kém.
- Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM).
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ‘A’ Circuit Low Input Mạch điện áp đầu vào cảm biến bướm ga/bàn đạp ga hoặc công tắt A thấp - Lỗi cảm biến vị trí bướm ga.
- Hở hoặc ngắn mạch cảm biến vị trí bướm ga.
- Giắc điện cảm biến vị trí bươm ga tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ‘A’ Circuit Hight Input Mạch điện áp đầu vào cảm biến bướm ga/bàn đạp ga hoặc công tắt A cao - Lỗi cảm biến vị trí bướm ga.
- Hở hoặc ngắn mạch cảm biến vị trí bướm ga.
- Giắc điện cảm biến vị trí bươm ga tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ‘A’ Circuit Intermittent Mạch cảm biến bướm ga/bàn đạp ga hoặc công tắt A chập chờn - Lỗi cảm biến vị trí bướm ga.
- Hở hoặc ngắn mạch cảm biến vị trí bướm ga.
- Giắc điện cảm biến vị trí bươm ga tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0125 Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control Nhiệt độ nước làm mát chưa đủ để đóng vòng tuần hoàn điều khiển nhiên liệu. - Van hằng nhiệt rò rỉ hoặc kẹt mở.
- Mực nước làm mát thấp.
- Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
- Ngắn hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
- Giắc cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0128 Coolant Thermostat Lỗi van hằng nhiệt - Van hằng nhiệt rò rỉ hoặc kẹt mở.
- Mực nước làm mát thấp.
- Thời gian xong không đủ.
- Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
- Ngắn hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
- Giắc cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
P0130 HO2S Circuit Bank 1 Sensor 1 Lỗi mạch cảm biến Oxy số 1 nhánh 1 - Lỗi cảm biến Oxy phía trước nhánh 1.
- Hở hoặc ngắn mạch cảm biến Oxy phía trước nhánh 1.
- Giắc điện cảm biến Oxy phía trước nhánh 1 kết nối kém.
- Nhiên liệu không thích hợp.
- Lỗi kim phun.
- Lỗi rò rỉ đường ống nạp.
- Rò rỉ đường ống xả.
- Sáng đèn báo lỗi động cơ.
- Tiêu hao nhiên liệu nhiều.
- Thải ra nhiều khí xả.

Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên thích FanPage của Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam nhé!

Mời các bạn đón đọc chuyên mục Mô Tả Mã Lỗi ở phần tiếp theo vào thứ 6 ngày 29 tháng 08 năm 2017.

Xem thêm các phần trước:

  ► TIÊNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ QUA HÌNH ẢNH (PHẦN 16) - HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Đào Tạo Chuyên Sâu Chẩn Đoán Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành

Các quy trình và từng bước chi tiết cho việc chẩn đoán trên xe thực tế được bật mí tại ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi