Phân Tích Mã Lỗi P0052 Và P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 

Phân Tích Mã Lỗi P0052 Và P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

Quy trình xử lý mã lỗi P0052 HO2S Heater Circuit High Bank 2 Sensor 1 - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 1 Của Nhánh 2 Điện Áp Cao và mã lỗiP0056 HO2S Heater Circuit Fault Bank 2 Sensor 2 - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Của Nhánh 2 Điện Áp Thấp gặp phải trên dòng xe Hyundai i10 (PA) 2014. Mời các bạn theo dõi!

I - P0052 HO2S Heater Circuit High Bank 2 Sensor 1 - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 1 Của Nhánh 2 Điện Áp Cao

1.    Thông tin chung

 • Nguyên nhân hư hỏng
  • Hỏng dây sấy cảm biến oxy số 1 của nhánh 2.
  • Đứt cầu chì dây sấy cảm biến oxy số 1 của nhánh 2.
  • Hở mạch hoặc ngắn mạch mass dây sấy cảm biến oxy số 1 của nhánh 2.
  • Giắc kết nối cảm biến oxy số 1 nhánh 2 tiếp xúc kém.
  • Lỗi hộp điều khiển động cơ.
 • Triệu chứng
  • Nổi đèn check engine hoặc đèn bảo dưỡng.

Phân Tích Mã Lỗi P0052 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 • Mô tả chung

Nhiệt độ hoạt động bình thường của cảm biến oxy dao động từ 350 đến 850ºC (662 đến 1562ºF). Cảm biến oxy dùng để kiểm soát lượng nhiên liệu khi động cơ hoạt động. ECM cung cấp một mạch điều khiển được điều chế theo chiều rộng xung để hiệu chỉnh dòng điện qua dây sấy. Khi HO2S lạnh, giá trị của điện trở thấp và dòng điện trong mạch cao. Ngược lại, nếu nhiệt độ trong điện trở của cảm biến tăng lên, dòng điện sẽ giảm dần.

 • Đặc điểm kỹ thuật

Điện trở dây sấy: 8.1~11.1 Ω (21ºC)

 • Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Lỗi P0052 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 • Dạng sóng tiêu chuẩn

Phân Tích Mã Lỗi P0052 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

Phân Tích Mã Lỗi P0052 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

2.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

 • Kết nối GDS với DLC
 • Bật chìa khóa ON
 • Chọn nút “ Mã lỗi chẩn đoán (DTC)”, nhấn “DTC status” để kiểm tra thông tin của DTC từ Menu DTCs
 • Đọc tham số “DTC status”

Phân Tích Mã Lỗi P0052 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 • Tham số có hiện thị lỗi hiện tại không?
  • YES    Tới bước “ Kiểm tra giắc và kết nối”
  • NO    Lỗi liên tục xảy ra bởi tiếp xúc kém trong các giắc nối của bộ cảm biến hoặc bởi ECM không xóa lỗi sau khi sửa chữa. Kiểm tra lại giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, ra ten, cong vênh hư hỏng gì không, sửa chữa và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”

3.    Kiểm tra các cực và giắc kết nối

 • Nhiều trục trặc của hệ thống điện là do dây điện và giắc kết nối cũ. Các lỗi cũng có thể xảy ra do sự nhiễu từ các hệ thống điện khác  và hư hỏng có thể do cơ học và hóa học gây ra.
 • Kiểm tra giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, cong vênh, bẩn, ra ten, hư hỏng
 • Đã tìm ra vấn đề?
  • YES    Sữa chữa khi cần thiết và đi tới bước “ kiểm tra xe sau sửa chữa”
  • NO    Vào phần “ Kiểm tra mạch điện ”

4.    Kiểm tra mạch điều khiển

 • Tắt OFF chìa và ngắt giắc nối HO2S (S2)
 • Bật ON chìa khóa
 • Đo điện áp giữa chân điều khiển của giắc HO2S (S2) và mass sườn

Tiêu chuẩn: xấp xỉ 3.5 V
Phân Tích Mã Lỗi P0052 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 • Điện áp đo được có nằm trong tiêu chuẩn hay không
  • YES    Đi đến bước “ Kiểm tra bộ phận”
  • NO    Sửa chữa ngắn mạch trong mạch điều khiển dây sấy HO2S sau đó đi đến bước  “ Kiểm tra xe sau sữa chữa”

5.    Kiểm tra bộ phận

 • Tắt OFF chìa, ngắt giắc HO2S (S2) ra
 • Đo điện trở giữa chân nguồn và chân điều khiển của HO2S (S2)

Điện trở tiêu chuẩn: 8.1 ~ 11.1 Ω ở 21ºC
Phân Tích Mã Lỗi P0052 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
•    Điện trở có nằm trong tiêu chuẩn hay không?
YES    Nhiều nguyên nhân hư hỏng điện gây ra bởi  lỏng giắc, nhiễu điện, hư hỏng cơ khí, hóa chất gì không. Kiểm tra đường dây giữa cảm biến và ECM, sửa chữa nếu cần rồi đi đến “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
NO    Thử thay thế bằng một HO2S (S2) tốt và kiểm tra sự hoạt động. Nếu mã lỗi không còn xuất hiện nữa, thay thế HO2S (S2) và đi đến “kiểm tra xe sau sửa chữa”

6.    Kiểm tra sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, Cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa
1.    Kết nối GDS và chọn chế độ “ Phân tích DTC”
2.    Nhấn vào “ Trạng thái DTC” và xác nhận rằng “ DTC Readiness Flag” cho biết “ Hoàn tất”. Nếu không, lái xe trong điều kiện ghi nhận dữ liệu đóng băng hoặc cho phép các điều kiện.
3.    Đọc tham số “ Trạng thái DTC”
4.    Thông số có hiển thị “ Lỗi lịch sử ( không phải hiện tại)” không?
YES    Hệ thống thực hiện theo đặc điểm kĩ thuật ở thời điểm hiện tại. Xóa DTC
NO    Áp dụng tới việc khắc phục sự cố.

II - P0056 HO2S Heater Circuit Fault Bank 2 Sensor 2 - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Của Nhánh 2 Điện Áp Thấp

1. Thông tin chung

 • Vị trí của hệ thống

Phân Tích Mã Lỗi P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 • Mô tả tổng quan
  Nhiệt độ làm việc bình thường của cảm biến Oxy (HO2S: Heated Oxygen Sensor) nằm khoảng 350ºC đến 850ºC. Việc làm nóng cảm biến Oxy giúp giảm đáng kể thời gian cần thiết để việc kiểm soát nhiên liệu hoạt động thật hiệu quả. Hộp điều khiển động cơ (ECM: Engine Control Modun) điều khiển hoạt động dây sấy bằng tín hiệu điện dạng xung. Khi cảm biến Oxy lạnh, giá trị điện trở thấp và cường độ dòng điện cao. Ngược lại nếu nhiệt độ cảm biến cao thì cường độ dòng điện sẽ giảm dần.
 • Thông số kỹ thuật
  Dòng điện dây sấy    Thông số kỹ thuật (A)
  Điện áp bình: 13.5V
  Nhiệt độ ống xả: 450ºC    0.52 ± 0.1
 • Sơ đồ mạch điện tổng thể
  Phân Tích Mã Lỗi P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
 • Đồ thị xung và dữ liệu động
  Đồ thị xung của cảm biến Oxy phía trước bầu xúc tác và dây sấy lúc không tải

Phân Tích Mã Lỗi P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

Đồ thị xung của cảm biến Oxy phía sau bầu xúc tác và dây sấy lúc không tải

Phân Tích Mã Lỗi P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

Dữ liệu động dây sấy cảm biến Oxy lúc làm việc bình thường ở chế độ không tải

Phân Tích Mã Lỗi P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 

2. Kiểm tra đường dây và giắc điện

Kiểm tra kết nối
1)    Nhiều hư hỏng xảy ra có thể do sự tiếp xúc kém của giắc điện hoặc hư hỏng vật lý do các nguyên nhân khác gây ra.
2)    Kiểm tra giắc điện có tiếp xúc kém, giắc điện bẩn hoặc vỡ nứt.
3)    Kiểm tra không có sự thông mạch đường dây cảm biến về hộp ECU.
4)    Tìm thấy các hư hỏng trên.
Có: tiến hành vệ sinh, sửa chữa hoặc thay thế giắc điện.
Không: đi đến bước kiểm tra tiếp theo.

3. Kiểm tra dây sấy cảm biến HO2S

Kiểm tra điện trở dây sấy
1)    Tắt khóa điện OFF. Ngắt kết nối giắc cảm biến.
2)    Đo điện trở 2 đầu dây sấy cảm biến HO2S (S2B2).
Thông số chuẩn: 8.1 ~ 11.1 Ω at 21℃(69.8℉)
Phân Tích Mã Lỗi P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
3)    Giá trị điện trở đúng với giá trị tiêu chuẩn?
Có: thay thế ECM và tiến hành xóa lỗi.
Không: thay thế cảm biến HO2S (S2B2) và tiến hành xóa lỗi.


Xem thêm các phần trước:

Cảm ơn Anh/Em đã theo dõi.

Hy vọng với bài Phân Tích Mã Lỗi P0052 Và P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 hữu ích đối với các Anh/Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hotline: 1800 64 64 47

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi