Phân Tích Mã Lỗi P0050 Và P0051 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 

Phân Tích Mã Lỗi P0050 Và P0051 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

Quy trình xử lý mã lỗi P0050 HO2S Heater Circuit Fault Bank 2 Sensor 1 - Lỗi Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 1 Của Nhánh 2 và mã lỗiP0051 HO2S Bank 2 Sensor 1 Heater Circuit Low - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 1 Của Nhánh 2 Có Điện Áp Thấp gặp phải trên dòng xe Hyundai i10 (PA) 2014. Mời các bạn theo dõi!

I - P0050 - HO2S Heater Circuit Fault Bank 2 Sensor 1 - Lỗi dây sấy cảm biến Oxy số 1 của nhánh 2

1.    Thông tin chung

•    Nguyên nhân hư hỏng
- Hỏng dây sấy cảm biến oxy số 1 của nhánh 2.
- Đứt cầu chì dây sấy cảm biến oxy số 1 của nhánh 2.
- Hở mạch hoặc ngắn mạch mass dây sấy cảm biến oxy số 1 của nhánh 2.
- Giắc kết nối cảm biến oxy số 1 nhánh 2 tiếp xúc kém.
- Lỗi hộp điều khiển động cơ.
•    Triệu chứng
- Nổi đèn check engine hoặc đèn bảo dưỡng
•    Vị trí

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-1


•    Mô tả chung
Nhiệt độ hoạt động bình thường của cảm biến oxy dao động từ 350 đến 850ºC (662 đến 1562ºF). Cảm biến oxy dùng để kiểm soát lượng nhiên liệu khi động cơ hoạt động. ECM cung cấp một mạch điều khiển được điều chế theo chiều rộng xung để hiệu chỉnh dòng điện qua dây sấy. Khi HO2S lạnh, giá trị của điện trở thấp và dòng điện trong mạch cao. Ngược lại, nếu nhiệt độ trong điện trở của cảm biến tăng lên, dòng điện sẽ giảm dần.
•    Đặc điểm kỹ thuật

Điều Kiện Dòng điện (A)
Dòng điện dây sấy tại 13,5V, Nhiệt độ khí thải 450ºC 0.52 ±01

•    Sơ đồ mạch điện

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-2

•    Dạng sóng tiêu chuẩn

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-3

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-4

2.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

•    Kết nối GDS với DLC
•    Bật chìa khóa ON
•    Chọn nút “ Mã lỗi chẩn đoán (DTC)”, nhấn “DTC status” để kiểm tra thông tin của DTC từ Menu DTCs
•    Đọc tham số “DTC status”

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-5


•    Tham số có hiển thị lỗi hiện tại không?
YES    Tới bước “ Kiểm tra giắc và kết nối”
NO    Lỗi liên tục xảy ra bởi tiếp xúc kém trong các giắc nối của bộ cảm biến hoặc bởi ECM không xóa lỗi sau khi sửa chữa. Kiểm tra lại giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, ra ten, cong vênh hư hỏng gì không, sửa chữa và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”

3.    Kiểm tra các cực và giắc kết nối

•    Nhiều trục trặc của hệ thống điện là do dây điện và giắc kết nối cũ. Các lỗi cũng có thể xảy ra do sự nhiễu từ các hệ thống điện khác  và hư hỏng có thể do cơ học và hóa học gây ra.
•    Kiểm tra giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, cong vênh, bẩn, ra ten, hư hỏng
•    Đã tìm ra vấn đề?
YES    Sữa chữa khi cần thiết và đi tới bước “ kiểm tra xe sau sửa chữa”
NO    Vào phần “ Kiểm tra bộ phận”

4.    Kiểm tra bộ phận

•    Tắt OFF chìa, ngắt giắc HO2S (S2) ra
•    Đo điện trở giữa chân nguồn và chân điều khiển của HO2S (S2)
Điện trở tiêu chuẩn: 8.1 ~ 11.1 Ω ở 21ºC (69.8ºF)

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-6


•    Điện trở có nằm trong tiêu chuẩn hay không?
YES    Nhiều nguyên nhân hư hỏng điện gây ra bởi  lỏng giắc, nhiễu điện, hư hỏng cơ khí, hóa chất gì không. Kiểm tra đường dây giữa cảm biến và ECM, sửa chữa nếu cần rồi đi đến “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
NO    Thử thay thế bằng một HO2S (S2) tốt và kiểm tra sự hoạt động. Nếu mã lỗi không còn xuất hiện nữa, thay thế HO2S (S2) và đi đến “kiểm tra xe sau sửa chữa”

5.    Kiểm tra sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, Cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa
1.    Kết nối GDS và chọn chế độ “ Phân tích DTC”
2.    Nhấn vào “ Trạng thái DTC” và xác nhận rằng “ DTC Readiness Flag” cho biết “ Hoàn tất”. Nếu không, lái xe trong điều kiện ghi nhận dữ liệu đóng băng hoặc cho phép các điều kiện.
3.    Đọc tham số “ Trạng thái DTC”
4.    Thông số có hiển thị “ Lỗi lịch sử ( không phải hiện tại)” không?
YES    Hệ thống thực hiện theo đặc điểm kĩ thuật ở thời điểm hiện tại. Xóa DTC
NO    Áp dụng tới việc khắc phục sự cố.

II - P0051 - HO2S Heater Circuit Low Bank 2 Sensor 1 - Dây sấy cảm biến Oxy số 1 của nhánh 2 điện áp thấp

1.    Thông tin chung

•    Nguyên nhân hư hỏng
- Hỏng dây sấy cảm biến oxy số 1 của nhánh 2.
- Đứt cầu chì dây sấy cảm biến oxy số 1 của nhánh 2.
- Hở mạch hoặc ngắn mạch mass dây sấy cảm biến oxy số 1 của nhánh 2.
- Giắc kết nối cảm biến oxy số 1 nhánh 2 tiếp xúc kém.
- Lỗi hộp điều khiển động cơ.
•    Triệu chứng
- Nổi đèn check engine hoặc đèn bảo dưỡng
•    Vị trí

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-7


•    Mô tả chung
Nhiệt độ hoạt động bình thường của cảm biến oxy dao động từ 350 đến 850ºC (662 đến 1562ºF). Cảm biến oxy dùng để kiểm soát lượng nhiên liệu khi động cơ hoạt động. ECM cung cấp một mạch điều khiển được điều chế theo chiều rộng xung để hiệu chỉnh dòng điện qua dây sấy. Khi HO2S lạnh, giá trị của điện trở thấp và dòng điện trong mạch cao. Ngược lại, nếu nhiệt độ trong điện trở của cảm biến tăng lên, dòng điện sẽ giảm dần.
•    Đặc điểm kỹ thuật
Điện trở dây sấy: 3.3~4.1 Ω (20ºC)
•    Sơ đồ mạch điện

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-8


•    Dạng sóng tiêu chuẩn

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-9

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-10

2.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

•    Kết nối GDS với DLC
•    Bật chìa khóa ON
•    Chọn nút “ Mã lỗi chẩn đoán (DTC)”, nhấn “DTC status” để kiểm tra thông tin của DTC từ Menu DTCs
•    Đọc tham số “DTC status”

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-11


•    Tham số có hiện thị lỗi hiện tại không?
YES    Tới bước “ Kiểm tra giắc và kết nối”
NO    Lỗi liên tục xảy ra bởi tiếp xúc kém trong các giắc nối của bộ cảm biến hoặc bởi ECM không xóa lỗi sau khi sửa chữa. Kiểm tra lại giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, ra ten, cong vênh hư hỏng gì không, sửa chữa và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”

3.    Kiểm tra các cực và giắc kết nối

•    Nhiều trục trặc của hệ thống điện là do dây điện và giắc kết nối cũ. Các lỗi cũng có thể xảy ra do sự nhiễu từ các hệ thống điện khác  và hư hỏng có thể do cơ học và hóa học gây ra.
•    Kiểm tra giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, cong vênh, bẩn, ra ten, hư hỏng
•    Đã tìm ra vấn đề?
YES    Sữa chữa khi cần thiết và đi tới bước “ kiểm tra xe sau sửa chữa”
NO    Vào phần “ Kiểm tra mạch điện ”

4.    Kiểm tra mạch điện

•    Tắt chìa khóa và rút giắc kết nối của cảm biến HO2S (S2)
•    Bật khóa điện và không nỗ máy
•    Đo điện áp giữa chân nguồn của giắc cảm biến HO2S (S2) và chân âm nối với khung xe.
Thông số kĩ thuật: B+

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-12


•    Điện áp đo được có nằm trong phạm vi cho phép không
YES    Chuyển đển bước “ Kiểm tra mạch điều khiển”
NO    Sửa chữa và thay thế khi cần thiết và sau đó đi đến bước “ Kiểm tra xe sau sửa chữa”

5.    Kiểm tra mạch điều khiển

5.1.    Kiểm tra ngắn mạch

•    Tắt OFF chìa và ngắt giắc nối HO2S (S2)
•    Đo điện trở giữa chân điều khiển của giắc HO2S (S2) và mass sườn
Tiêu chuẩn: vô cực

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-13


•    Điện trở đo được có nằm trong tiêu chuẩn hay không?
YES    Đi đến bước “ Kiểm tra mạch điều khiển”
NO    Sửa chữa lỗi ngắn mạch với mass trong mạch dây sấy HO2S(B2/S1) và sau đó đi đến bước  “ Kiểm tra xe sau sữa chữa”

5.2.    Kiểm tra hở mạch dây điện

•    Tắt chìa khóa OFF và ngắt kết nối HO2S (B2/S1) và kết nối ECM
•    Đo điện trở giữa đầu nối chân điều khiển của giắc dây sấy HO2S và đầu chân khiển của chân ECM
Tiêu chuẩn: Khoảng dưới 1Ω

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-14


•    Điện trở có nằm trong tiêu chuẩn không?
YES    Đi tới bước “ Kiểm tra bộ phận”
NO    Sửa chữa hở mạch trong mạch điều khiển dây sấy HO2S (B2/S1) và đi tới bước “ Kiểm tra xe sau sửa chữa”

6.    Kiểm tra bộ phận

•    Tắt OFF chìa, ngắt giắc HO2S (S2) ra
•    Đo điện trở giữa chân nguồn và chân điều khiển của HO2S (S2)
Điện trở tiêu chuẩn: 3.3 ~ 4.1 Ω ở 20ºC

phan-tich-ma-loi-p0050-va-p0051-tren-dong-xe-hyundai-i10-pa-2014-15


•    Điện trở có nằm trong tiêu chuẩn hay không?
YES    Nhiều nguyên nhân hư hỏng điện gây ra bởi  lỏng giắc, nhiễu điện, hư hỏng cơ khí, hóa chất gì không. Kiểm tra đường dây giữa cảm biến và ECM, sửa chữa nếu cần rồi đi đến “kiểm tra xe sau sửa chữa”.
NO    Thử thay thế bằng một HO2S (S2) tốt và kiểm tra sự hoạt động. Nếu mã lỗi không còn xuất hiện nữa, thay thế HO2S (S2) và đi đến “kiểm tra xe sau sửa chữa”

7.    Kiểm tra sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, Cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa
1.    Kết nối GDS và chọn chế độ “ Phân tích DTC”
2.    Nhấn vào “ Trạng thái DTC” và xác nhận rằng “ DTC Readiness Flag” cho biết “ Hoàn tất”. Nếu không, lái xe trong điều kiện ghi nhận dữ liệu đóng băng hoặc cho phép các điều kiện.
3.    Đọc tham số “ Trạng thái DTC”
4.    Thông số có hiển thị “ Lỗi lịch sử ( không phải hiện tại)” không?
YES    Hệ thống thực hiện theo đặc điểm kĩ thuật ở thời điểm hiện tại. Xóa DTC
NO    Áp dụng tới việc khắc phục sự cố.


Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên thích FanPage của Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam nhé!

Mời các bạn đón đọc chuyên mục Mô Tả Mã Lỗi ở phần tiếp theo vào thứ 6 ngày 15 tháng 09 năm 2017.

Xem thêm các phần trước:

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Công ty cổ phần OBD Việt Nam
Hotline: 1800.64.64.47

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi