Phân Tích Mã Lỗi P0037 Và P0038 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 

Phân Tích Mã Lỗi P0037 Và P0038 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ NHIỆT TRONG Ô TÔ

Quy trình phân tích mã lỗi P0037 HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit Low - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Của Nhánh 1 Có Điện Áp Thấp và mã lỗiP0038 HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit High - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Của Nhánh 1 Có Điện Áp Cao gặp phải trên dòng xe Hyundai i10 (PA) 2014. Mời các bạn theo dõi!

Khắc phục mã lỗi P0037 HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit Low - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Của Nhánh 1 Có Điện Áp Thấp

1.    Thông tin chung

 • Nguyên nhân hư hỏng
  • Hỏng dây sấy cảm biến oxy số 2 của nhánh 1.
  • Đứt cầu chì dây sấy cảm biến oxy số 2 của nhánh 1.
  • Hở mạch hoặc ngắn mạch mass dây sấy cảm biến oxy số 2 của nhánh 1.
  • Giắc kết nối cảm biến oxy số 2 nhánh 1 tiếp xúc kém.
  • Lỗi hộp điều khiển động cơ.
 • Triệu chứng
  • Nổi đèn check engine hoặc đèn bảo dưỡng
 • Vị trí

Kiểm tra cảm biến oxy trong quá trình khắc phục mã lỗi P0037

 • Mô tả chung
  • Nhằm mục đích kiểm soát khí thải CO, HC, Nox. Cảm biến oxy có sấy được gắn trước và sau bầu catalytic nhằm phát hiện lượng oxy còn lại trong khí xả. Cảm biến oxy phía trước nhằm điều khiển tỉ lệ hòa khí, cảm biến sau để giám sát bầu xúc tác.
  • Cảm biến oxy này cần một nhiệt độ nhất định để hoạt động tốt. Mạch sấy có tác dụng làm giảm thời gian nung nóng và đảm bảo hoạt động tốt trong mọi điều kiện.
  • ECM điều khiển dây sấy bằng chu kỳ xung. Relay chính cấp nguồn và ECM điều khiển mass
 • Mô tả mã lỗi P0037
  • Khi PCM phát hiện ngắn mạch trong mạch điều khiển dây sấy ( S2). PCM sẽ xuất ra mã lỗi P0037.
 • Sơ đồ mạch điện

Sơ đồ mạch điện mã lỗi P0037

 • Dạng sóng tiêu chuẩn

Dạng sóng tiêu chuẩn của mã lỗi P0037

2.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

 • Kết nối máy chẩn đoán
 • Để động cơ hoạt động tới nhiệt độ vận hành
 • Giám sát thông số “HO2S (S2) trên “dữ liệu hiện tại” của GDS

Thông số kỹ thuật

 • Thông số hiển thị có chính xác không
YES Lỗi liên tục xảy ra bởi tiếp xúc kém trong các giắc nối của bộ cảm biến hoặc bởi PCM không xóa lỗi sau khi sửa chữa. Kiểm tra lại giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, ra ten, cong vênh hư hỏng gì không, sửa chữa và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”
NO Vào phần “ kiểm tra giắc và kết nối.”

3.    Kiểm tra các cực và giắc kết nối

 • Nhiều trục trặc của hệ thống điện là do dây điện và giắc kết nối cũ. Các lỗi cũng có thể xảy ra do sự nhiễu từ các hệ thống điện khác  và hư hỏng có thể do cơ học và hóa học gây ra.
 • Kiểm tra giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, cong vênh, bẩn, ra ten, hư hỏng
 • Đã tìm ra vấn đề?
YES Sữa chữa khi cần thiết và đi tới bước “ kiểm tra xe sau sửa chữa”
NO Vào phần “ Kiểm tra mạch điện”

4.    Kiểm tra mạch điện

 • Tắt chìa khóa và rút giắc kết nối của cảm biến HO2S (S2)
 • Bật khóa điện và không nỗ máy.
 • Đo điện áp giữa chân nguồn của giắc cảm biến HO2S (S2) và chân âm nối với khung xe.
 • Thông số kĩ thuật: B+

Sơ đồ mạch điện chân B+

 • Điện áp đo được có nằm trong phạm vi cho phép không
YES Chuyển đển bước “ Kiểm tra mạch điều khiển”
NO Sửa chữa và thay thế khi cần thiết và sau đó đi đến bước “ Kiểm tra xe sau sửa chữa”

5.    Kiểm tra mạch điều khiển

 • Tắt OFF chìa và ngắt giắc nối HO2S (S2)
 • Bật ON và không khởi động động cơ
 • Đo điện áp giữa chân điều khiển của giắc HO2S (S2) và mass sườn

Tiêu chuẩn: xấp xỉ 3.5 V
Sơ đồ mạch điện đo điện áp

 • Điện áp đo được có nằm trong tiêu chuẩn hay không

YES    Đi đến bước “ Kiểm tra bộ phận”
NO    Sửa chữa và thay thế khi cần thiết và sau đó đi đến bước  “ Kiểm tra xe sau sữa chữa”

6.    Kiểm tra bộ phận

 • Tắt OFF chìa, ngắt giắc HO2S (S2) ra
 • Đo điện trở giữa chân nguồn và chân điều khiển của HO2S (S2)

Điện trở tiêu chuẩn: xấp xỉ 9 ôm (200C)
Phân Tích Mã Lỗi P0037 Và P0038 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 • Điện trở có nằm trong tiêu chuẩn hay không
YES Nhiều nguyên nhân hư hỏng điện gây ra bởi  lỏng giắc, nhiễu điện, hư hỏng cơ khí, hóa chất gì không. Kiểm tra đường dây giữa cảm biến và ECM, sửa chữa nếu cần rồi đi đến bước “ kiểm tra sau sửa chữa”
NO Thử thay thế bằng một HO2S (S2) tốt và kiểm tra sự hoạt động. Nếu mã lỗi không còn xuất hiện nữa, thay thế HO2S (S2) và đi đến “ kiểm tra sau sửa chữa”

7.    Kiểm tra sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa:

 1. Kết nối GDS và chọn chế độ “ Phân tích DTC”
 2. Nhấn vào “ Trạng thái DTC” và xác nhận rằng “ DTC Readiness Flag” cho biết “ Hoàn tất”. Nếu không, lái xe trong điều kiện ghi nhận dữ liệu đóng băng hoặc cho phép các điều kiện.
 3. Đọc tham số “ Trạng thái DTC”
 4. Thông số có hiển thị “ Lỗi lịch sử ( không phải hiện tại)” không?
YES Hệ thống thực hiện theo đặc điểm kĩ thuật ở thời điểm hiện tại. Xóa DTC
NO Áp dụng tới việc khắc phục sự cố

Khắc phục mã lỗi P0038 HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit High - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Của Nhánh 1 Có Điện Áp Cao

1.    Thông tin chung

 • Nguyên nhân hư hỏng
  • Hỏng dây sấy cảm biến oxy số 2 của nhánh 1.
  • Đứt cầu chì dây sấy cảm biến oxy số 2 của nhánh 1.
  • Hở mạch hoặc ngắn mạch mass dây sấy cảm biến oxy số 2 của nhánh 1.
  • Giắc kết nối cảm biến oxy số 2 nhánh 1 tiếp xúc kém.
  • Lỗi hộp điều khiển động cơ.
 • Triệu chứng
  • Nổi đèn check engine hoặc đèn bảo dưỡng
  • Vị trí

Vị trí cảm biến Oxy trong quá trình kiểm tra mã lỗi P0037

 • Mô tả chung
  • Nhằm mục đích kiểm soát khí thải CO, HC, Nox. Cảm biến oxy có sấy được gắn trước và sau bầu catalytic nhằm phát hiện lượng oxy còn lại trong khí xả. Cảm biến oxy phía trước nhằm điều khiển tỉ lệ hòa khí, cảm biến sau để giám sát bầu xúc tác,
  • Cảm biến oxy này cần một nhiệt độ nhất định để hoạt động tốt. Mạch sấy có tác dụng làm giảm thời gian nung nóng và đảm bảo hoạt động tốt trong mọi điều kiện.
  • ECM điều khiển dây sấy bằng chu kỳ xung. Relay chính cấp nguồn và ECM điều khiển mass
 • Mô tả mã lỗi
  • Khi ECM phát hiện ngắn mạch trong mạch điều khiển dây sấy. ECM sẽ xuất ra mã lỗi P0038.
  • Sơ đồ mạch điện

Sơ đồ kiểm tra ECM trong trong mã lỗi P0037

 • Dạng sóng tiêu chuẩn

Sơ đồ dạng sóng

2.    Kiểm tra dữ liệu bằng máy chẩn đoán

 • Kết nối máy chẩn đoán.
 • Để động cơ hoạt động tới nhiệt độ vận hành.
 • Giám sát thông số “HO2S (S2) trên “dữ liệu hiện tại” của GDS

Thông số kỹ thuật

 • Thông số hiển thị có chính xác không
YES Lỗi liên tục xảy ra bởi tiếp xúc kém trong các giắc nối của bộ cảm biến hoặc bởi PCM không xóa lỗi sau khi sửa chữa. Kiểm tra lại giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, ra ten, cong vênh hư hỏng gì không, sửa chữa và thay thế nếu cần và đi đến bước “kiểm tra xe sau sửa chữa”
NO Vào phần “ kiểm tra giắc và kết nối.”

3.    Kiểm tra các cực và giắc kết nối

 • Nhiều trục trặc của hệ thống điện là do dây điện và giắc kết nối cũ. Các lỗi cũng có thể xảy ra do sự nhiễu từ các hệ thống điện khác  và hư hỏng có thể do cơ học và hóa học gây ra.
 • Kiểm tra giắc có bị lỏng, tiếp xúc kém, cong vênh, bẩn, ra ten, hư hỏng.
 • Đã tìm ra vấn đề?
YES Sữa chữa khi cần thiết và đi tới bước “ kiểm tra xe sau sửa chữa”
NO Vào phần “ Kiểm tra mạch điện”

4.    Kiểm tra mạch điều khiển

 • Tắt OFF chìa và ngắt giắc nối HO2S (S2).
 • Bật ON và không khởi động động cơ.
 • Đo điện áp giữa chân điều khiển của giắc HO2S (S2) và mass sườn.

Tiêu chuẩn: xấp xỉ 3.5 V
Sơ đồ mạch trong quá trình kiểm tra mã lỗi P0037 

Sơ đồ mạch điện

 • Điện áp đo được có nằm trong tiêu chuẩn hay không
YES Đi đến bước “ Kiểm tra bộ phận”
NO Sửa chữa và thay thế khi cần thiết và sau đó đi đến bước  “ Kiểm tra xe sau sữa chữa”

5.    Kiểm tra bộ phận

 • Tắt OFF chìa, ngắt giắc HO2S (S2) ra
 • Đo điện trở giữa chân nguồn và chân điều khiển của HO2S (S2)

Điện trở tiêu chuẩn: xấp xỉ 9 ôm (200C)
Phân Tích Mã Lỗi P0037 Và P0038 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

Phân Tích Mã Lỗi P0037 Và P0038 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

 • Điện trở có nằm trong tiêu chuẩn hay không
YES Nhiều nguyên nhân hư hỏng điện gây ra bởi  lỏng giắc, nhiễu điện, hư hỏng cơ khí, hóa chất gì không. Kiểm tra đường dây giữa cảm biến và ECM, sửa chữa nếu cần rồi đi đến bước “ kiểm tra sau sửa chữa”
NO Thử thay thế bằng một HO2S (S2) tốt và kiểm tra sự hoạt động. Nếu mã lỗi không còn xuất hiện nữa, thay thế HO2S (S2) và đi đến “ kiểm tra sau sửa chữa”

6.    Kiểm tra sau sửa chữa

Sau khi sửa chữa, Cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa

 1. Kết nối GDS và chọn chế độ “ Phân tích DTC”
 2. Nhấn vào “ Trạng thái DTC” và xác nhận rằng “ DTC Readiness Flag” cho biết “ Hoàn tất”. Nếu không, lái xe trong điều kiện ghi nhận dữ liệu đóng băng hoặc cho phép các điều kiện.
 3. Đọc tham số “ Trạng thái DTC”
 4. Thông số có hiển thị “ Lỗi lịch sử ( không phải hiện tại)” không?
YES Hệ thống thực hiện theo đặc điểm kĩ thuật ở thời điểm hiện tại. Xóa DTC
NO Áp dụng tới việc khắc phục sự cố

  ► XE BIỂN TRẮNG – ĐỎ - VÀNG – XANH CÓ NGHĨA GÌ ?

Xem thêm các phần trước:


Hy vọng với bài Phân tích và khắc phục mã lỗi P0037 và P0038 trên xe Hyundai i10 2014 hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Phân Tích Mã Lỗi P1219 Trên Hyundai County 2014 D4DD

Van điều khiển cung cấp (SCV) là Solenoid. ECM điều khiển thời điểm mở và đóng van, kiểm soát lượng ..

Tháo Lắp Bơm Nhiên Liệu Cao Áp

Tiếp xúc với nhiên liệu cao áp có thể gây ra thương tích cá nhân hoặc thiệt mạng. Chờ 60 ..

Đánh Giá Các Dòng Máy Chẩn Đoán Autel Cùng OBD Việt Nam

Autel là một trong những nhà sản xuất và cung cấp các công cụ chẩn đoán, thiết bị và phụ ..

Phân Tích Mã Lỗi P0091 Trên Mazda Động Cơ L4-2.5L

Khi PCM điều khiển van solenoid điều áp tắt, nhưng điện áp mạch điều khiển van solenoid điều áp thấp ..

Chuyển Giao Fcar C8-W Cho Anh Trọng Ở Quận 12

Là dòng máy chẩn đoán đa năng vừa được ra mắt vào giữa tháng 3 năm 2020, với những ưu ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi