Mô Tả Mã Lỗi (phần 15) - Xe Daewoo: Lanos 1.6L – Nubira 2.0L (2000 – 2002) Trouble Code Info

 

Mô Tả Mã Lỗi Xe Daewoo: Lanos 1.6L – Nubira 2.0L (2000 – 2002) Trouble Code Info

Xe Daewoo: Lanos 1.6L – Nubira 2.0L (2000 – 2002) Trouble Code Info

  ► BẢNG MÃ LỖI TRÊN XE GẮN MÁY

Mô Tả Mã Lỗi Xe Daewoo: Lanos 1.6L – Nubira 2.0L (2000 – 2002) Trouble Code Info

 

OBD II code Mô tả mã lỗi - Tiếng Anh Mô tả mã lỗi - Tiếng Việt Nguyên nhân xảy ra
PO,P2,UO Refer to OBD II trouble code tables    
P1106 Manifold absolute pressure (MAP) sensor – intermittent voltage high Cảm biến áp suất khí nạp- Volt cao Dây dẫn chạm dương, cảm biến
P1107 Manifold absolute pressure (MAP) sensor – intermittent voltage low Cảm biến áp suất khí nạp- Volt thấp Dây dẫn chạm mass, cảm biến
P1109 Intake manifold air control valve – circuit malfunction Van nối dài cổ nạp- mạch xảy ra lỗi Dây dẫn, van điều khiển, ECM
P1111 Intake air temperature (IAT) sensor- intermittent voltage high Cảm biến nhiệt độ khí nạp- Volt cao Dây dẫn cham dương, cảm biến IAT
P1112 Intake air temperature (IAT) sensor- intermittent voltage low Cảm biến nhiệt độ khí nạp- Volt thấp Dây dẫn cham mass, cảm biến IAT
P1114 Engine coolant temperature (ECT) sensor- intermittent voltage low Cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT)- Volt thấp Dây dẫn cham mass, cảm biến
P1115 Engine coolant temperature (ECT) sensor – intermittent voltage high Cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT)- Volt cao Dây dẫn cham dương, cảm biến
P1121 Throttle position (TP) sensor – voltage high Cảm biến vị trí bướm ga- Volt cao Dây dẫn cham dương, cảm biến
P1122 Throttle position (TP) sensor – voltage low Cảm biến vị trí bướm ga- Volt cao Dây dẫn cham mass, cảm biến
P1130 Oxygen sensor (02S) 1, bank 1 – too long to respond Cảm biến oxy 1, mạch 1- quá hạn để phản hồi Dây dẫn, cảm biến
P1133 Oxygen sensor (02S) 1, bank 1 – slow response Cảm biến oxy 1, mạch 1, phản hồi chậm Dây dẫn, áp suất nhiên liệu, rò rỉ phun, cảm biến MAP, cảm biến TP, cảm biến oxy
P1134 Oxygen sensor (02S) 1, bank 1 -transition ratio Cảm biến oxy 1 ,mạch 1 Dây dẫn, cảm biến oxy
P1167 Oxygen sensor (02S) 1, bank 1 – rich in deceleration fuel cut-off Cảm biến oxy 1, mạch 1- giàu nhiên liệu trong chế độ cắt nhiên liệu Hệ thống nhiên liệu, áp suất hồi nhiên liệu, nghẹt kim
P1171 Fuel trim, under load – mixture too lean Cắt nhiên liệu, tải thấp- hỗn hợp quá đậm Cảm biến oxy, áp suất nhiên liệu, hệ thống nhiên liệu, lỗi cơ khí, ECM
P1181 Intake manifold air control solenoid – voltage low Selenoi điều khiển đường ống nạp- Volt thấp Dây dẫn hở mạch/ ngắn mạch đến mass, selenoi điều khiển cổ nạp
P1182 Intake manifold air control solenoid – voltage high Selenoi điều khiển đường ống nạp- Volt thấp Dây dẫn hở mạch/ ngắn mạch đến dương, selenoi điều khiển cổ nạp
P1230 Fuel pump relay- voltage low Relay bơm xăng- Volt thấp Dây dẫn hở mạch/ ngắn mạch đến mass, relay bơm
P1231 Fuel pump relay – voltage high Relay bơm xăng- Volt cao Dây dẫn hở mạch/ ngắn mạch đến dương, relay bơm
P1320 Crankshaft position (CKP) sensor- signal adaptation at limit Cảm biến vị trí trục cơ- tín hiệu điều chỉnh tới hạn Dây dẫn, cảm biến trục cơ
P1321 Crankshaft position (CKP) sensor – incorrect signal Cảm biến vị trí trục cơ- tín hiệu điều khiển sai Dây dẫn, cảm biến trục cơ
P1336 Crankshaft position (CKP) sensor – variation not learned Cảm biến vị trí trục cơ- giá trị thay đổi không được học lại Quy trình học không được thực hiện
P1380 Rough road signal – malfunction Tín hiệu đường xấu – xảy ra lỗi Hộp ABS có lỗi lịch sử, động cơ bỏ lửa ở thời điểm hiện tại
P1381 Rough road signal – no communication from ABS CAN data bus Tín hiệu đường xấu- không có giao tiếp được với mạng CAN ABS Dây dẫn hở mạch, hệ thống ABS, động cơ bỏ lửa
P1382 Rough road signal – invalid data Tín hiệu đường xấu- dữ liệu không hợp lệ Dây dẫn, hệ thống ABS
P1385 Variable reluctance sensor, without ABS – circuit malfunction Cảm biến từ thay đổi, không có ABS- mạch xảy ra lỗi Dây dẫn, cảm biến từ thay đổi.
P1391 Rough road G-force sensor – implausible signal Cảm biến đường- tín hiệu không hợp lệ Dây dẫn , cảm biến, ECM
P1392 Rough road G-force sensor – voltage low Cảm biến đường- Volt thấp Dây dẫn hở mạch/ tiếp mass, cảm biến G-force, ECM
P1393 Rough road G-force sensor – voltage high Cảm biến đường- Volt cao Dây dẫn hở mạch/ tiếp dương, cảm biến G-force, ECM

TIÊNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ QUA HÌNH ẢNH (PHẦN 16) - HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Cọc Liền Tay Autel MS906 Pro, Otofix D1 Trong Đợt Đặt Trước, Nhận Ngay Ưu Đãi Lớn

Bộ đôi máy chẩn đoán Autel MS906 Pro và Otofix D1 đã chính thức được mở đặt trước tại OBD ..

Phân Tích Mã Lỗi P1219 Trên Hyundai County 2014 D4DD

Van điều khiển cung cấp (SCV) là Solenoid. ECM điều khiển thời điểm mở và đóng van, kiểm soát lượng ..

Tháo Lắp Bơm Nhiên Liệu Cao Áp

Tiếp xúc với nhiên liệu cao áp có thể gây ra thương tích cá nhân hoặc thiệt mạng. Chờ 60 ..

Đánh Giá Các Dòng Máy Chẩn Đoán Autel Cùng OBD Việt Nam

Autel là một trong những nhà sản xuất và cung cấp các công cụ chẩn đoán, thiết bị và phụ ..

Phân Tích Mã Lỗi P0091 Trên Mazda Động Cơ L4-2.5L

Khi PCM điều khiển van solenoid điều áp tắt, nhưng điện áp mạch điều khiển van solenoid điều áp thấp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi