Mô tả mã lỗi (phần 14) - hệ chẩn đoán thế hệ II LandRover Model 96

 

MÔ TẢ MÃ LỖI (PHẦN 14)- HỆ CHẨN ĐOÁN THẾ HỆ II LANDROVER. MODEL 96 ĐẾN NAY

 

MÔ MEN XOẮN LÀ GÌ, CÔNG SUẤT VÀ Ý NGHĨA TRÊN Ô TÔ

Với những  thiết bị chẩn đoán OBD II, khi có lỗi xuất hiện trong hệ thống điều khiển động cơ  Land Rover’s Generic Engine Management System (GEMS ), đèn báo “Malfunction Indicator Lamp” (MIL ) sáng. Các mã lỗi GEMS Diagnostic Trouble Codes (DTC ) được lưu trữ trong hộp  Engine Control Module (ECM ) và được truy xuất bằng cách kết nối với thiết bị chẩn đoán OBD II hoặc máy chẩn đoán “Land Rover TestBook Electronic Tester” thông qua giắc chẩn đoán “Data Link Connector (DLC )”. Các mã lỗi DIAGNOSTIC TROUBLE CODES *Codes* được dùng để nhận dạng lỗi liên quan đến 4 cảm biến oxy được quy định như: A = Bank A của động cơ. Cylinder #1 quy ước cho bank A. B = Bank B của động cơ. U = Upstream (cảm biến oxy trước bầu Catalatic). D = Downstream (cảm biến oxy sau bầu Catalytic). Ví dụ A D = Cảm biến oxy bank A sau bầu Catalytic. 

MÔ TẢ MÃ LỖI (PHẦN 14)- HỆ CHẨN ĐOÁN THẾ HỆ II LANDROVER. MODEL 96 ĐẾN NAY

P0101

Mass Air Flow Sensor Signal Error Fault

Lỗi tín hiệu cảm biến đo gió.

P0102

Mass Air Flow Sensor Low Out of Range Fault

Lỗi tín hiệu cảm biến đo gió thấp hơn giá trị tham chiếu.

P0103

Mass Air Flow Sensor High Out of Range Fault

Lỗi tín hiệu cảm biến đo gió cao hơn giá trị tham chiếu.

P0111

Air Temperature Sensor Signal Error Fault

Lỗi tín hiệu cảm biến nhiệt độ khí nạp

P0112

Air Temperature Sensor Low Out of Range Fault

Lỗi tín hiệu cảm biến đo nhiệt độ khí nạp thấp hơn giá trị tham chiếu

P0113

Air Temperature Sensor High Out of Range Fault

Lỗi tín hiệu cảm biến đo nhiệt độ khí nạp cao hơn giá trị tham chiếu

P0116

Engine Coolant Temperature Sensor Falling Temp Fault

Lỗi tín hiệu cảm biến đo nhiệt độ nước làm mát.

P0117

Engine Coolant Temperature Sensor Low Out of Range Fault

Lỗi tín hiệu nhiêt độ nước làm mát thấp hơn giá trị tham chiếu.

P0118

Engine Coolant Temperature Sensor High Out of Range Fault

Lỗi tín hiệu nhiêt độ nước làm mát cao hơn giá trị tham chiếu.

P0121

Throttle Position Sensor Output Signal Error Fault

Lỗi tín hiệu đầu ra cảm biến vị trí bướm ga.

P0122

Throttle Position Sensor Low Out of Range Fault

Lỗi tín hiệu đầu ra cảm biến vị trí bướm ga thấp hơn giá trị tham chiếu.

P0123

Throttle Position Sensor High Out of Range Fault

Lỗi tín hiệu đầu ra cảm biến vị trí bướm ga cao hơn giá trị tham chiếu.

P0125

Engine Coolant Temp Sensor Warm Up Fault

Lỗi sấy nóng cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ.

P0130

Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* A U

Lỗi mạch cảm biến oxy. AU

P0131

Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* A U

Lỗi điện áp thấp cảm biến oxygen. AU

P0132

Oxygen Sensor High Voltage *Codes* A U

Lỗi điện áp cao cảm biên oxygen. AU

P0133

Oxygen Sensor Slow Response *Codes* A U

Lỗi phản hồi chậm cảm biến oxygen. AU

P0136

Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* A D

Lỗi mạch cảm biến oxygen. AD

P0137

Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* A D

Lỗi điện áp thấp cảm biến oxygen. AD

P0138

Oxygen Sensor High Voltage *Codes* A D

Lỗi điện áp cao cảm biến oxyen. AD

P0139

Oxygen Sensor Slow Response *Codes* A D

Lỗi phản hồi chậm cảm biến oxygen. AD

P0150

Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* B U

Lỗi mạch cảm biến oxygen BU.

P0151

Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* B U

Lỗi điện áp thấp oxygen BU.

P0152

Oxygen Sensor High Voltage *Codes* B U

Lỗi điện ấp cao oxygen BU.

P0153

Oxygen Sensor Slow Response *Codes* B U

Lỗi phản hồi chậm cảm biến oxygen BU.

P0156

Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* B D

Lỗi mạch cảm biến oxygen BD.

P0157

Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* B D

Lỗi điện áp thấp cảm biến oxygen BD.

P0158

Oxygen Sensor High Voltage *Codes* B D

Lỗi điện áp cao cảm biến oxygen BD.

P0159

Oxygen Sensor Slow Response *Codes* B D

Lỗi phản hồi chậm cảm biến oxygen BD.

P0171

Oxygen Sensor System Too Lean Fault Bank A

Lỗi nhiên liệu hệ thống nghèo. Cảm biến oxygen nhánh A.

P0172

Oxygen Sensor System Too Rich Fault Bank A

Lỗi nhiên liệu hệ thống giàu. Cảm biến oxygen nhánh A.

P0174

Oxygen Sensor System Too Lean Fault Bank B

Lỗi nhiên liệu hệ thống nghèo. Cảm biến oxygen nhánh B.

P0175

Oxygen Sensor System Too Rich Fault Bank B

Lỗi nhiên liệu hệ thống giàu. Cảm biến oxygen nhánh B.

P0181

Fuel Temperature Sensor Signal Error Fault

Lỗi tín hiệu cảm biến nhiệt độ nhiên liệu.

P0182

Fuel Temperature Sensor Low Out of Range Fault

Lỗi tín hiệu cảm biến nhiệt độ nhiên liệu thấp hơn giá trị tham chiếu.

P0183

Fuel Temperature Sensor High Out of Range Fault

Lỗi tín hiệu cảm biến nhiệt độ nhiên liệu cao hơn giá trị tham chiếu.

P0201

Injector 1 Circuit Fault

Lỗi mạch kim phun số 1

P0202

Injector 2 Circuit Fault

Lỗi mạch kim phun số 2

P0203

Injector 3 Circuit Fault

Lỗi mạch kim phun số 3

P0204

Injector 4 Circuit Fault

Lỗi mạch kim phun số 4

P0205

Injector 5 Circuit Fault

Lỗi mạch kim phun số 5

P0206

Injector 6 Circuit Fault

Lỗi mạch kim phun số 6

P0207

Injector 7 Circuit Fault

Lỗi mạch kim phun số 7

P0208

Injector 8 Circuit Fault

Lỗi mạch kim phun số 8

P0300

Misfire On Multiple Cylinder

Lỗi bỏ lửa trên xi lanh.

P0301

Misfire Cylinder 1

Lỗi bỏ lửa xi lanh 1

P03O2

Misfire Cylinder 2

Lỗi bỏ lửa xi lanh 2

P03O3

Misfire Cylinder 3

Lỗi bỏ lửa xi lanh 3

P0304

Misfire Cylinder 4

Lỗi bỏ lửa xi lanh 4

P0305

Misfire Cylinder 5

Lỗi bỏ lửa xi lanh 5

P0306

Misfire Cylinder 6

Lỗi bỏ lửa xi lanh 6

P0307

Misfire Cylinder 7

Lỗi bỏ lửa xi lanh 7

P0308

Misfire Cylinder 8

Lỗi bỏ lửa xi lanh 8

P0326

Continuous Knock Fault Bank A

Lỗi kích nổ liên tục bank A

P0335

Crankshaft Position Sensor Signal Error Fault

Lỗi tín hiệu cảm biến trục khuỷu

P0336

Crankshaft Position Sensor Out of Range Fault

Lỗi tín hiệu cảm biến trục khuỷu thấp hơn giá trị tham chiếu.

P0340

Camshaft Position Sensor Signal Error Fault

Lỗi tín hiệu cảm biến trục cam.

P0420

Catalyst Efficiency Low Fault Bank A

Lỗi bầu Catalytic bank A kém hiệu quả

P0430

Catalyst Efficiency Low Fault Bank B

Lỗi bầu Catalytic bank B kém hiệu quả

P0441

Evap Purge Valve Incorrect Flow Fault

Lỗi van Evap Purge hệ thống kiểm soát bay hơi nhiên liệu.

P0442

Evap System Small Leak Detected Fault

Lỗi phát hiện rò rỉ hơi nhiên liệu hệ thống Evap.

P0443

Evap Purge Valve Open or Short Circuit Fault

Lỗi ngắn mạch hoặc hở mạch van Evap Purge

P0451

Fuel Tank Pressure Sensor Signal Error Fault

Lỗi tín hiệu cảm biến áp suất nhiên liệu

P0452

Fuel Tank Pressure Sensor Low out of Range Fault

Lỗi tín hiệu áp suất nhiên liệu thấp dưới giá trị tham chiếu

P0453

Fuel Tank Pressure Sensor High Out of Range Fault

Lỗi tín hiệu áp suất nhiên liệu cao hơn giá trị tham chiếu

P0461

Fuel Tank Level Measurement Not Valid Fault

Lỗi mức nhiên liệu không chính xác

P0500

Vehicle Speed Sensor Signal Error Fault

Lỗi cảm biến tốc độ bánh xe

P0506

Idle Speed Control Engine Speed Low Fault

Lỗi tốc độ cầm chừng động cơ thấp

P0507

Idle Speed Control Engine Speed High Fault

Lỗi tốc độ cầm chừng động cơ cao

P0560

Battery Voltage Below Minimum Fault

Lỗi điện áp bình thấp dưới ngưỡng tối thiểu

P0605

ECM Self Test Fault

Lỗi tự chẩn đoán ECM

P0605

ECM Self Test Fault

Lỗi tự chẩn đoán ECM

Model

Year

Engine identification

System

Discovery 4.0/4.6L

1998-04

360/560/600/940

Bosch M5.2.1

Freelander 2.5L

2001-06

KV6

Siemens EMS 2000

LR2 3.2L

2008

VIN 8 = N

Motronic ME7.2

LR3 4.0/4.4L

2005-08

406PN/448PN

Siemens EMS 2000

Range Rover 4.0L

1998-00

42D/58D

Bosch M5.2.1/Sagem/ Lucas GEMS

Range Rover 4.2/4.4L

2003-08

42/44 8S 2

Bosch Motronic ME7.2/ Oenso PAG EMS

Range Rover 4.6L

1998-02

46D/60D

Bosch M5.2.1/Sagem/ Lucas GEMS

Range Rover Sport 4.2/4.4L

2006-08

428PS/448PN

Oenso PAG EMS

           

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ NHIỆT TRONG Ô TÔ


Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Hotline: 0913.92.75.79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi