Mô Tả Mã Lỗi Xe Ford - Phần 3

 

Mô Tả Mã Lỗi Xe Ford

E-Series/Econoline/Club Wagon – Escape – Excursion – Expedition – Explorer/Sport/Sport Trac – Freestar – F-Series – Ranger – Windstar (2003 – 2009) - Phần 3

XE BIỂN TRẮNG – ĐỎ - VÀNG – XANH CÓ NGHĨA GÌ ?

Mô Tả Mã Lỗi Xe Ford

Mã lỗi Mô tả mã lỗi - Tiếng Anh Mô tả mã lỗi - Tiếng Việt Vị trí hư hỏng
P1309 Misfire monitor disabled Hệ thống giám sát đánh lửa bị ngắt điều khiển Cảm biến cam, Cảm biến trục cơ, cảm biến nhiệt độ nước, cảm biến MAF,hộp ECM
P1336 Camshaft position (CMP) sensor/crankshaft position (CKP) sensor -signal malfunction Cảm biến trục cam, cảm biến trục cơ – bị lỗi tín hiệu    Đường dây, CMP sensor, CKP sensor, ECM Dây điện giắc cắm, cảm biến trục cam, cảm biến
P1380 Camshaft position (CMP) actuator, bank 1 circuit malfunction Bộ chấp hành điều khiển trục cam, dãy 1 – mạch điện bị lỗi Dây điện, bộ chấp hành, hộp ECM
P1381 Camshaft position (CMP) actuator, bank 1 timing over advanced Bộ chấp hành điều khiển trục cam, dãy 1 – thời điểm điều khiển quá sớm Dây điện, dây đai/ xích, bộ chấp hành, áp lực dâu
P1383 Camshaft position (CMP) actuator, bank 1 timing over retarded Bộ chấp hành điều khiển trục cam, dãy 1 – thời điểm điều khiển quá muộn Dây điện, dây đai/ xích, bộ chấp hành, áp lực dâu
P1385 Camshaft position (CMP) actuator, bank 2 circuit malfunction Bộ chấp hành điều khiển trục cam, dãy 2 – mạch điện bị lỗi Dây điện, bộ chấp hành, hộp ECM
P1386 Camshaft position (CMP) actuator, bank 2 timing over advanced Bộ chấp hành điều khiển trục cam, dãy 1 – thời điểm điều khiển quá sớm Dây điện, dây đai/ xích, bộ chấp hành, áp lực dâu
P1388 Camshaft position (CMP) actuator, bank 2 timing over retarded Bộ chấp hành điều khiển trục cam, dãy 1 – thời điểm điều khiển quá muộn Dây điện, dây đai/ xích, bộ chấp hành.
P1397 System voltage -out of self-test range Điện áp hệ thống – vượt quá khoảng tự kiểm tra của hệ thống Đường dây, bình, máy phát
P1400 Exhaust gas recirculation (EGR) pressure sensorcircuit malfunction, low input Cảm biến van tuần hoàn khí thải EGR – lỗi mạch, thấp áp Dây điện, cảm biến áp suất EGR, ECM
P1401 Exhaust gas recirculation (EGR) pressure sensorcircuit malfunction, high input Cảm biến van tuần hoàn khí thải EGR – lỗi mạch, cao áp. Dây điện, cảm biến áp suất EGR, ECM
P1405 Exhaust gas recirculation (EGR) system -upstream hose off or plugged Lỗi hệ thống van EGR – đường dây phía trước bị tụt hoặc bị nghẹt Đường ống EGR
P1406 Exhaust gas recirculation (EGR) system -downstream hose off or blocked Lỗi hệ thống van EGR – đường dây phía sau bị tụt hoặc bị nghẹt Đường ống EGR
P1408 Exhaust gas recirculation (EGR) system -out of self-test range Hệ thống hồi lưu khí thải – vượt quá khoảng tự kiểm tra Đường dây, Đuống EGR, van EGR, solenoid EGR, hộp ECM
P1409 Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid -circuitmalfunction Solenoid hệ thống tuần hoàn khí thải – lỗi mạch Đường dây, EGR solenoid, ECM
P1411 Secondary air injection (AIR) system -malfunction Hệ thống khí phụ -- lỗi hệ thống Đường ống, bơm, solenoid điều khiển
P1413 Secondary air injection monitor circuit -low input Mạch giám sát hệ thống khí phụ -- thấp áp Đường dây, van solenoid, Bơm, ECM
P1414 Secondary air injection monitor circuit -high input Mạch giám sát hệ thống khí phụ -- cao áp Đường dây, van solenoid, ECM
P1432 Engine thermostat heater -circuit malfunction Dây sấy van hằng nhiệt – lỗi mạch Đường dây, van hằng nhiệt, ECM
P1436 Evaporator temperature sensor -low input Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh – thấp áp Đường dây, Cảm biến, ECM
P1437 Evaporator temperature sensor -high input Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh – cao áp Đường dây, Cảm biến, ECM
P1443 Evaporative emission (EVAP) system malfunction Hệ thống EVAP – lỗi hệ thống Đường dây, Đường ống EVAP, bầu lọc hơi xăng, Van solenoid EVAP
P1450 Evaporative emission (EVAP) system, ventcontrol -circuit malfunction Hệ thống EVAP, điều khiển thông hơi – lỗi mạch Đường dây, Đường ống EVAP, bầu lọc hơi xăng, Van solenoid EVAP, nắp bình xăng
P1451 Evaporative emission (EVAP) canister purgevalve -circuit malfunction Hệ thống EVAP, van thông hơi- lỗi mạch Đường dây, Van thông hơi EVAP, ECM
P145E Positive crankcase ventilation (peV) heater-circuitmalfunction Điều khiển sấy nóng hệ thống thông hơi hộp trục khuỷu – lỗi mạch điện Đường dây, van thông hơi hộp khuỷu
P1460 Wide open throttle (WOT) relay, Ale circuitmalfunction Rờ le mở họng gió, lỗi mạch điện Đường dây, Relay, ECM
P1461 Ale refrigerant pressure sensor -high voltage Cảm biến áp suất môi chất lạnh – cao áp Đường dây, cảm biến áp suất, ECM
P1462 Ale refrigerant pressure sensor -low voltage Cảm biến áp suất môi chất lạnh – thấp áp Đường dây, cảm biến áp suất, ECM
P1463 Ale refrigerant pressure sensor -insufficient pressure change Lỗi cảm biến áp suất môi chất lạnh – không đủ áp suất Đường dây, AlC system -mechanical fault, AlC refrigerant pressure sensor, AlC compressor clutch
P1469 Frequent Ale compressor clutch cycling Bộ cảm biến nhiệt độ đầu xylanh Đường dây, Lỗi cơ khí
P1474 Engine coolant blower motor (low speed)control circuit malfunction Điều khiển quạt gió nước làm mát động cơ (tốc độ thấp) mạch điều khiển    Đường dây, relay quạt, ECM
P1477 Engine coolant blower motor (medium speed) -control circuit malfunction Điều khiển quạt gió nước làm mát động cơ (tốc độ trung bình) – mạch điều khiển Đường dây, relay quạt, ECM
P1479 Engine coolant blower motor (high speed) control circuit malfunction Điều khiển quạt gió nước làm mát động cơ (tốc độ cao) – mạch điều khiển Đường dây, relay quạt, ECM
P1489 Crankcase breather heater -circuit malfunction Mạch sấy hệ thống thông hơi hộp trục khuỷu – lỗi mạch Đường dây, Dây sấy
P1500 Vehicle speed sensor (VSS) -circuit intermittent Cảm biến tốc độ xe (VSS)—lỗi chập chờn Đường dây, cảm biến tốc độ xe, ECM
P1501 Vehicle speed sensor (VSS) -out of self-test range Cảm biến tốc độ xe (VSS)—Ngoài khoảng tự kiểm tra Electro-magnetic interference
P1502 Vehicle speed sensor (VSS) -intermittent signal Cảm biến tốc độ xe (VSS)—lỗi chập chờn Đường dây, cảm biến tốc độ xe
P1504 Idle air control (lAC) valve -circuit malfunction Van cầm chừng – Lỗi mạch Đường dây, van IAC, ECM
P1506 Idle air control (lAC) valve -over-speed error Van cầm chừng – lỗi quá tốc độ Đường dây, van IAC, vacuum leaks, ECM
P1507 Idle air control (lAC) valve -under-speed error Van cầm chừng – Lỗi tốc độ thấp Đường dây, van IAC, nghẹt đường ống, ECM
P1512 Intake manifold runner control (IMRC) module -malfunction , stuck closed (bank 1) Module điều khiển mở động đường ống nạp – lỗi, kẹt. (dãy 1) Đường dây, Lỗi cơ khí, ECM
P1513 Intake manifold runner control (IMRC) module -malfunction , stuck closed (bank 2) Module điều khiển mở động đường ống nạp – lỗi, kẹt. (dãy 2) Đường dây, Lỗi cơ khí, ECM
P1516 Intake manifold runner control (IMRC) module -input error (bank 1) Module điều khiển mở động đường ống nạp – lỗi, kẹt. (dãy 1) Đường dây, Lỗi cơ khí
P1517 Intake manifold runner control (IMRC) module -input error (bank 2) Module điều khiển mở động đường ống nạp – lỗi, kẹt. (dãy 1) Đường dây, Lỗi cơ khí
P1518 Intake manifold runner control (IMRC) module -malfunction, stuck open Module điều khiển mở động ường ống nạp – lỗi, kẹt mở. (dãy 1) Đường dây, Van điều khiển, ECM
P1519 Intake manifold runner control (IMRC) module -malfunction, stuck closed Module điều khiển mở động ường ống nạp – lỗi, kẹt đóng. (dãy 1) Đường dây, Van điều khiển, ECM
P151A Intake manifold runner control (IMRC) module -malfunction Module điều khiển mở động đường ống nạp – Lỗi hệ thống Đường dây, Van điều khiển, ECM
P1520 Intake manifold runner control (IMRC) module -circuit malfunction Module điều khiển mở động đường ống nạp – Lỗi mạch Đường dây, lỗi cơ khí, ống chân không, Van điều khiển, ECM
P1537 Intake manifold runner control (IMRC) module -malfunction, stuck open (bank 1) Module điều khiển mở động đường ống nạp – lỗi, kẹt đóng. (dãy 1) Đường dây, lỗi cơ khí, ống chân không, , ECM

BẢNG MÃ LỖI TRÊN XE GẮN MÁY


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi